nieuws

Overtreding gedragsregels niet zomaar reden tot ontslag

Arbeidsrecht

Overtreding gedragsregels niet zomaar reden tot ontslag

Een werknemer die een gedragsregel overtreedt, mag niet zonder meer worden ontslagen. Zeker niet wanneer hij zestig jaar is en ervoor acht jaar lang naar tevredenheid heeft gefunctioneerd.

Een postbode heeft op 4 december niet alle post kunnen bezorgen – mede doordat deze niet volledig was aangeleverd door het distributiekantoor. Met de bezorging was hij 's morgens vroeg al begonnen en er staat 5,33 uur voor. Daar hij een privé-afspraak had om vier uur, heeft hij de resterende post de volgende morgen – op zondag – voor negen uur 's morgens bezorgd. Hij heeft hiervan achteraf melding gemaakt bij zijn leidinggevende.

Zijn werkgever heeft hem vervolgens telefonisch op staande voet ontslagen. Hij had zich niet gehouden aan een regel die staat in de ‘Gedragslijn (on)gewenst gedrag en disciplinaire maatregelen'. Daarin staat ook dat overtreding kan leiden tot ontslag.

Dat hij in de fout is gegaan, daarover zijn beide partijen het eens. Met de straf niet. De werknemer is zestig jaar en werkt reeds acht jaar zonder problemen bij de werkgever. De kans dat hij elders aan de slag kan, is nihil.

Voor de kantonrechter is het aannemelijk dat in een bodemprocedure het gegeven ontslag op staande voet geen stand houdt. De werknemer moet zijn loon doorgetaald krijgen en binnen een week weer aan het werk kunnen. Voor die tijd wordt verwacht dat de werknemer en zijn leidinggevende een gesprek zullen hebben.

LJN: BV9178, Rechtbank Almelo, 397936 CV EXPL 922/12

Reageer op dit artikel