nieuws

Vergoeding toegewezen voor onvoldoende coaching

Arbeidsrecht

Een assurantiënkantoor in Limburg moet een voormalig werkneemster een vergoeding van 17.500 euro betalen. Volgens de kantonrechter in Maastricht bood de werkgever de vrouw onvoldoende begeleiding toen deze vond dat haar functioneren achterbleef.

Vergoeding toegewezen voor onvoldoende coaching

De 61-jarige vrouw klaagde haar werkgever aan omdat er volgens haar een verschil van inzicht was over de invulling van haar functie als algemeen medewerker binnendienst. Volgens het bedrijf moest zij de werkzaamheden die zij in vier dagen klaarspeelde, makkelijk in drie dagen kunnen doen. De vrouw dacht daar anders over. Daarnaast was er volgens haar sprake van een vertrouwensbreuk omdat haar werkgever in een verbetertraject geen energie meer stak in uitleggen waarom zij onvoldoende functioneerde. De vrouw eiste een ontbinding van het contract en een vergoeding van ruim 41.000 euro.

De vrouw kwam in 2005 in dienst en kreeg na twee tijdelijke contracten een contract voor onbepaalde tijd in 2008. Tijdens haar eindejaarsgesprek in 2009 gaf de werkgever aan haar een ‘bijzonder prettige' collega te vinden, maar miste bij haar een aantal eigenschappen waardoor hij zich genoodzaakt zagen haar takenpakket aan te passen. Tegelijkertijd zou er een verbetertraject ingezet worden om het functioneren van de vrouw te verbeteren. 

Begin 2011 vond de werkgever in een functioneringsgesprek dat haar functioneren ondanks het geboden verbetertraject – informele gesprekken en een maandelijks werkoverleg – nog steeds achterbleef. De werkneemster bracht daar tegenin dat zij naar haar mening te weinig middelen ter beschikking kreeg om haar prestaties te verbeteren. Zo kreeg ze bijvoorbeeld geen toegang tot de cursussen die haar collega's wel mochten volgen.

De rechter oordeelde dat de werkgever te weinig begeleiding had geboden en schreef de verslechterde arbeidsrelatie grotendeels aan hem toe. Tussen het eindejaarsgesprek in 2009 en het gesprek begin 2011 heeft de werkgever namelijk niets van het verbetertraject vastgelegd, en werden er geen doelstellingen geformuleerd waar de vrouw mee kon werken. Omdat beide partijen vonden dat de verhouding ernstig verstoord was geraakt, was de vrouw vrij om op te stappen. Daarom wees de rechter een vergoeding van 17.500 euro toe in plaats van de geëiste 41.000.

LJN: BV7699, Rechtbank Maastricht

Reageer op dit artikel