nieuws

Werkgever slaat plank mis met opschorten loon

Arbeidsrecht

Een medewerkster met een contract voor bepaalde tijd is binnen vier maanden letterlijk ziek van het werk. Haar werkgever vindt dat zij weigert mee te werken aan re-integratie en zet de loondoorbetaling stop. Maar daar is hij volgens de kantonrechter niet toe bevoegd.

Werkgever slaat plank mis met opschorten loon

De juridisch medewerker wordt door de bedrijfsarts volledig arbeidsongeschikt geacht, mede door werkgerelateerde oorzaken. De bedrijfsarts adviseert de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werkgever sommeert de werkneemster mee te werken aan een plan van aanpak en waarschuwt dat weigering betekent dat de loondoorbetaling wordt stopgezet. Haar partner laat weten dat de vrouw graag meewerkt aan een plan van aanpak, maar zich niet in staat acht om rechtstreeks contact te hebben met haar werkgever. Alle contacten moeten lopen via deze partner.

De werkgever besluit hierop de loondoorbetaling te staken vanaf het moment van ziekmelding. Een maand na die datum wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd door de werkgever.
Een deskundigenoordeel van het UWV volgt ondertussen de bevindingen van de bedrijfsarts en een verzekeringsarts: de werkneemster is niet in staat haar eigen werkzaamheden uit te voeren. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd, maar de werkgever hervat de loondoorbetaling niet.

Een gang naar de rechter is hiermee onvermijdelijk geworden. De rechter vindt dat de vrouw niet volledig heeft geweigerd om mee te werken aan een plan van aanpak. Via haar partner was zij bereid zich hiervoor in te zetten. Bovendien was zij volledig arbeidsongeschikt verklaard, dus de werkgever hoefde zich op dat moment niet in te spannen voor re-integratie. Het UWV heeft bevestigd dat contact met haar werkgever zeer belastend was voor de werkneemster. Met het oog op dit alles had de werkgever gedurende haar arbeidsongeschiktheid 70 procent van het loon door moeten betalen, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

LJN: BV9586,Sector kanton Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel