nieuws

Werkgevers: zzp’er moet arbo zelf regelen

Arbeidsrecht

Zzp’ers die op individuele basis een klus klaren voor een bedrijf, vallen niet onder de arbo-verantwoordelijkheid van dat bedrijf. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van een invalide geraakte zzp’er (zelfstandige zonder personeel).

Werkgevers: zzp’er moet arbo zelf regelen

Volgens de Hoge Raad kan de opdrachtgever in deze zaak wél verantwoordelijk zijn.

De werkgeversorganisaties wijzen erop het kabinet onlangs heeft besloten om zzp'ers en vaste arbeidskrachten die op dezelfde werkplaats werken onder het arbo-regime van die laatsten te plaatsen. Dat geldt echter niet voor zzp'ers die alleen werken in opdracht van een bedrijf. In dat geval zijn zij ondernemers met een eigen verantwoordelijkheid.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het prematuur om op basis van de uitspraak te concluderen dat werkgevers voortaan dezelfde zorgplicht hebben voor werknemers en zzp'ers. Bovendien moet een lagere rechter eerst nog vaststellen of het bedrijf in kwestie aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

FNV Bouw laat echter weten verheugd te zijn over de uitspraak van de Hoge Raad en concludeert dat zzp'ers voortaan beterer bescherming kunnen verwachten. 'Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de zorgplicht van werkgevers om actief maatregelen te treffen ten behoeve van de veiligheid van hun werknemers, tegenwoordig geldt voor alle groepen werkenden. De verschillen tussen personeel dat in dienst is, waar de zorgplicht al voor gold, en bijvoorbeeld zzp'ers, verdwijnen. Daarbij geldt wel dat de zzp'er voor de zorg voor zijn veiligheid geheel of deels afhankelijk moet zijn van de opdrachtgever.'

John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw: 'We zien dat er niet minder bouwvakkers zijn dan pakweg 25 jaar geleden, maar wel dat ze steeds minder op de traditionele manier werkzaam zijn voor een aannemer. Daardoor vallen ze vaak niet meer onder de bescherming van wet en cao. Werkgevers halen daar kostenvoordeel uit. Dat voordeel leidt tot oneerlijke concurrentie en dat doet de mensen in kwestie veelal te kort qua inkomen en arbeidsomstandigheden. Deze uitspraak is wat FNV Bouw betreft dan ook weer een stap in de goede richting. Werkgevers mogen gebruik maken van flex, maar dan wel van fatsoenlijke flex.'

In de zaak bij de Hoge Raad draaide het om een reparateur die door een arbeidsongeval zijn been kwijt raakte. Hij had zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. (LJN: BV0616, Hoge Raad , 10/05217)

Reageer op dit artikel