nieuws

Lagere ontslagvergoeding door laag eigen vermogen

Arbeidsrecht

Lagere ontslagvergoeding door laag eigen vermogen

Een directeur van een bibliotheek heeft een lagere ontslagvergoeding gekregen omdat de stichting waarvoor zij werkte een zeer laag eigen vermogen heeft en met overheidsgelden werkt.

Volgens de rechtbank heeft de directeur recht op een ontslagvergoeding van een factor C=1. Maar dat zou neerkomen op een vergoeding van bijna 2,5 ton. Een dergelijke vergoeding was naar het oordeel van de kantonrechter echter disproportioneel gelet op het feit dat onweersproken vaststaat dat de stichting geheel afhankelijk is van subsidies van de aangesloten gemeenten en dus van overheidsgelden.

Daarbij past een dergelijke vergoeding volgens de rechtbank niet omdat het eigen vermogen van de stichting in 2011 door een negatief resultaat is gedaald naar minder dan tweeduizend euro. Er staat echter wel een bedrag gereserveerd voor reorganisaties. De rechter acht een vergoeding van 150 duizend euro daarom op zijn plaats.

De directeur was al sinds 1976 in dienst. Eerst in een andere stichting, maar die ging later op in de huidige organisatie. Die jaren tellen dus mee voor de bepaling van de ontslagvergoeding, oordeelde de rechtbank. De directeur wordt ontslagen doordat er een herstructurering plaatsheeft in de stichting.

LJN:BW3233, Sector Kanton Rechtbank Amsterdam

Reageer op dit artikel