nieuws

Ontslag op staande voet heftig na urenfraude

Arbeidsrecht

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zou frauderen met zijn urenstaten. De werkgever heeft hem echter niet eerst een waarschuwing gegeven.

Ontslag op staande voet heftig na urenfraude

De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen nadat deze constateerde dat de werknemer, die al tien jaar in dienst was, fraude heeft gepleegd met het invullen van zijn urenstaten. De werknemer heeft daardoor meer uren als werkuren genoteerd dan hij werkelijk heeft gewerkt. De werkelijke uren blijken uit de tachograaf, dan wel uit de ‘Route Vision Manager'. Naast de geconstateerde fraude in december 2011, is ook gebleken van 22 maal hetzelfde vergrijp in de periode van juni tot en met november 2011.

Naast de geconstateerde fraude heeft de werknemer volgens de werkgever tegen de afspraken in meermaals privé gebruik gemaakt van de bedrijfswagen. De werkgever heeft die overtredingen niet gesanctioneerd met inhouding van salaris of ontslag, maar heeft de werknemer wel drie maal mondeling gewaarschuwd.

De werknemer zegt dat hij in de tijd die overbleef tussen de melding van hem en die van de tachograaf nog administratieve handelingen heeft verricht en de auto heeft gecontroleerd en schoongemaakt. Als de geconstateerde verschillen in december 2011 al als frauduleus moeten worden beoordeeld, levert dat geen dringende reden op, meent hij.

De rechter meent dat de werkgever aan de hand van de urenstaten en de gegevens uit de ‘Route Vision Manager' voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het niet gaat om verschillen van slechts enkele minuten, maar om grotere verschillen, soms zelfs van ongeveer een uur. Ook heeft de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt dat het niet slechts gaat om een enkele keer, maar om meerdere keren. De werkgever heeft immers onweersproken aangevoerd dat bedoelde administratie en schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden hoogstens slechts enkele minuten in beslag hoeven te nemen.

De verklaring die de werknemer in deze procedure heeft gegeven voor de afwijkingen in de door de werknemer als gewerkte uren genoteerde uren, is volgens de rechter ´mager´. Daar tegenover staat dat de aard en omvang van de door de werkgever gestelde ‘fraude' niet precies vast staan en dat de werkgever er niet voor heeft gekozen om de werknemer eerst aan te spreken op zijn verkeerde manier van invullen van de urenstaten.

De werkgever heeft op het foutief invullen van de urenstaten echter meteen gereageerd met een ontslag, zodat de vertrouwensbreuk en de daarop gebaseerde voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet volledig in de risicosfeer van de werknemer liggen.

In verband met het feit dat de voorwaardelijke ontbinding niet volledig, maar wel in grote mate in de risicosfeer van de werknemer ligt, wordt de correctiefactor in de kantonrechtersformule op 0,25 gesteld. De vergoeding wordt daarom, bij een aantal van tien gewogen dienstjaren en een bruto maandsalaris van 2.353 euro exclusief vakantiegeld, vastgesteld op een bruto bedrag van 6.353,10 euro inclusief vakantiegeld.

LJN: BW0220, Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 808136

Reageer op dit artikel