nieuws

Zieke jubilaris krijgt geen feestelijk extraatje

Arbeidsrecht

Zieke jubilaris krijgt geen feestelijk extraatje

Een medewerker van Akzo werkt al decennia voor het bedrijf. Normaal gesproken geeft dat recht op een jubileumuitkering. Maar omdat deze medewerker wegens langdurige ziekte een IVA-uitkering ontvangt, wil Akzo de bonus niet betalen. De rechter geeft de werkgever gelijk.

De werkneemster is sinds 1971 in dienst. In 2004 wordt zij door een ernstige ziekte arbeidsongeschikt, het jaar daarop begint zij met de re-integratie. Drie jaar later valt zij opnieuw uit wegens ziekte en daarna blijft zij volledig arbeidsongeschikt. In september 2010 komt ze daarom in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Volgens de cao heeft zij aanvullend recht op een inkomensgarantie van 80 procent van het door de arbeidsongeschiktheid gemiste jaarinkomen.

Op 3 november 2010 verleent UWV Werkbedrijf aan Akzo toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen omdat de werkneemster langdurig arbeidsongeschikt is en dat herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is. De arbeidsovereenkomst wordt met ingang van 1 april 2011 opgezegd.

Akzo biedt werknemers die lang in dienst zijn een jubileumuitkering. Wie veertig jaar in dienst is, heeft recht op tweemaal een twaalfde van het vaste jaarinkomen. Op 1 februari 2011 was de werkneemster veertig jaar in dienst. Zij wil haar jubileumuitkering daarom ontvangen.

Maar Akzo weigert en stelt dat voor de berekening van de hoogte van de jubileumuitkering het vaste jaarinkomen op 1 februari 2011 bepalend is. Het jaarinkomen is volgens de geldende cao de beloning voor in dagdienst gewerkte uren. Noch de door de werkneemster op 1 februari 2011 genoten IVA-uitkering, noch de aanvulling daarop op grond van de cao, vallen volgens Akzo onder het begrip ‘jaarinkomen'. Hierdoor ontbreekt de grondslag voor een jubileumuitkering, aldus Akzo.

De kantonrechter volgt deze redenatie. En dat betekent dat de zieke jubilaris haar feestelijke uitkering niet krijgt en bovendien wordt veroordeeld tot de betaling van de proceskosten van Akzo.

LJN: BW1647,Sector kanton Rechtbank Arnhem

Reageer op dit artikel