nieuws

Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet SUWI

Arbeidsrecht

Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet SUWI

De dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan werkgevers en werknemers wordt digitaal. De verandering is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

In het voorstel is ook geregeld dat de Raad voor werk en inkomen (RWI) wordt opgeheven en dat het re-integratiebudget in de Werkloosheidswet (WW) en loonkostensubsidies worden beëindigd.

De wijzigingen bevorderen volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de efficiënte werking van de arbeidsmarkt. Ook meent het ministerie dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en werkgevers in de nieuwe situatie zullen worden versterkt.

Reageer op dit artikel