nieuws

Eigenaar werd terecht van de werkvloer verbannen

Arbeidsrecht

Eigenaar werd terecht van de werkvloer verbannen

Muiterij onder oud-medewerkers van een kinderdagverblijf leidt ertoe dat de eigenaresse van de werkvloer wordt verbannen. Zij wil de leiding weer in handen nemen, maar de kantonrechter steekt daar een stokje voor.

Drie oud-medewerkers van een kinderdagverblijf melden zich spontaan bij de GGD om misstanden op hun oude werkplek te melden. De GGD neemt de melding serieus, en spreekt met nog vijf andere oud-medewerkers. Die bevestigen het beeld dat er op zijn zachtst gezegd bijzonder met kinderen wordt omgesprongen op het kinderdagverblijf. Niet alleen worden de kleintjes gepest, gekleineerd en geïntimideerd, ook is er nogal het een en ander mis met de groepsgrootte in verhouding met de hoeveelheid personeel.

De gemeente vindt de aantijgingen dermate ernstig, dat de eigenaresse en twee leidinggevenden van de werkvloer worden verbannen. Het drietal vecht de verordening aan voor de voorzieningenrechter. De leidinggevenden vinden het onterecht dat hun schorsing is gebaseerd op verklaringen van anonieme oud-medewerkers. Deze zouden onwaarheden hebben verkondigd, of feiten hebben verdraaid. De GGD heeft niet zelf de praktijk op de werkvloer bekeken en ook geen interviews gehouden met de medewerkers die nu nog werkzaam zijn.

Net als de GGD hecht de voorzieningenrechter echter veel waarde aan de verklaringen van de oud-medewerkers. Er is sprake van een lange handhavingsgeschiedenis waarbij het kinderdagverblijf meerdere keren is beboet. De GGD heeft bij inspecties van andere kindercentra van meerdere oud-medewerkers van de Blokkendoos signalen ontvangen over misstanden. De GGD heeft daarop besloten tot het verzamelen van informatie onder de oud-medewerkers en heeft daarbij geoordeeld dat een nader onderzoek onder de huidige medewerkers geen relevante informatie zou opleveren. De GGD heeft geconcludeerd dat de verklaringen zijn gedaan uit goede motieven en niet uit rancune jegens hun voormalige werkgeefster.

De voorzieningenrechter acht van belang dat de verklaringen van de oud-medewerkers elkaar voor een belangrijk deel bevestigen, zowel ten aanzien van het algemeen beeld van het gedrag van de leidinggevenden als ten aanzien van concrete gedragingen. De verklaringen van de huidige medewerkers wegen daar volgens de rechter niet tegenop. De leidinggevenden moeten wegblijven van de werkvloer.

LJN: BW6317, Rechtbank Alkmaar, Bestuursrecht

Reageer op dit artikel