nieuws

Klokkenluiders beter beschermd in wet

Arbeidsrecht

Klokkenluiders beter beschermd in wet

Klokkenluiders krijgen rechtsbescherming en financiële ondersteuning. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Dat staat in een initiatiefwet.

 De wet wordt gepresenteerd door SP-Kamerlid Ronald van Raak. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben de initiatiefwet samen met de SP ingediend.

Van Raak: ‘Mensen durven in Nederland nauwelijks misstanden te melden. De lotgevallen van bekende klokkenluiders als Ad Bos, Fred Spijkers en Paul Schaap hebben ertoe geleid dat veel mensen besluiten hun mond te houden. Huidige regelingen voor klokkenluiders blijken niet te werken. Mensen die misstanden melden worden ontslagen en komen in financiële problemen. Ook moeten ze vaak lange juridische procedures voeren tegen overheden en bedrijven. Dat heeft grote gevolgen voor de klokkenluiders, wiens leven overhoop wordt gegooid. Maar dat is ook heel slecht voor de samenleving, omdat fraude en corruptie blijven voortbestaan en de volksgezondheid en het milieu in gevaar worden gebracht.'

Onafhankelijkheid verzekerd
De SP wil een Huis voor klokkenluiders oprichten, dat wordt ondergebracht bij het instituut van de Nationale ombudsman. Daarmee wordt de onafhankelijkheid verzekerd. Als mensen terecht een maatschappelijke misstand melden kunnen ze niet worden ontslagen.

Lees hier hoe u uw klokkenluiders moet koesteren.

Reageer op dit artikel