nieuws

Uitbetaling vakantiedagen bij ontslag is niet altijd verplicht

Arbeidsrecht

Uitbetaling vakantiedagen bij ontslag is niet altijd verplicht

Een werknemer die al twee jaar ziek is, krijgt bij haar ontslag niet alle vakantiedagen uitbetaald.

Een ex-managing director van een organisatie heeft uitbetaling van 40 vakantiedagen geëist na haar ontslag. Ze was de periode voorafgaand aan haar ontslag ziek geweest en had geen dagen opgemaakt.  De werkgever keert haar maar 12,5 dag uit.

De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de werknemer over de twee ziektejaren recht heeft op doorbetaalde vakantie van 40 dagen.

De kantonrechter stelt vast dat er redenen zijn om aan te nemen dat de werknemer recht zou hebben op uitbetaling van 40 vakantiedagen in plaats van de 12,5 uitbetaalde dagen (onder meer het Schultz-Hoff arrest en Richtlijn 2003/88/EG).

De rechter oordeelt echter dat – hoewel de richtlijn uitbetaling vereist – de parlementaire geschiedenis uitwijst dat de wetgever een voorbehoud maakt. Werknemers zouden geen recht moeten krijgen op volledige uitbetaling van vakantiedagen bij ziekte als op die manier enerzijds een sterke opeenstapeling van vakantieaanspraken onstaat. Daarnaast moeten de aan arbeidsongeschiktheid verbonden kosten voor het bedrijfsleven beheersbaar blijven. De rechter vindt dit voorbehoud doorslaggevend in deze zaak.

LJN: BW6855,Sector kanton Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel