nieuws

Bonden: ‘Inspectie schendt arbeidsverdragen’

Arbeidsrecht

Vakcentrales FNV, CNV en MHP denkt dat de Nederlandse Arbeidsinspectie zich schuldig maakt aan schending van belangrijke verdragen van de International Labour Organisation (ILO). De bonden vragen de organisatie de inspectie hierop te toetsen.

Volgens de bonden heeft Nederland te weinig inspecteurs om een goede inspectie van arbeidsomstandigheden mogelijk te maken. In Nederland zou er één inspecteur op 30.000 werknemers zijn, tegen een internationale norm van 10.000. Nederlandse bedrijven zouden gemiddeld genomen slechts één keer in de 46 jaar gecontroleerd worden. Zo goed als nooit dus.

Werkdruk
Door het veranderen van de Arbeidsinspectie naar de Inspectie SZW begin dit jaar is ongeveer 1 op de 5 inspectiebanen overgebleven. Met het aanvragen van de toetsing van de inspectie hopen de centrales dat het ILO hun klacht gegrond verklaart en de Nederlandse overheid op de vingers tikt. De ondernemingsraad van de inspectie staat achter dit besluit. Vorig jaar trok deze al aan de bel wegens het tekort aan inspecteurs.

Agnes Jongerius: ‘Het tekort aan inspecteurs heeft enorme negatieve gevolgen voor onder meer de handhaving, de dienstverlening en het kennisniveau in ons land. De werkdruk voor de inspecteurs is nu veel te hoog, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen en controles onvoldoende worden gedaan of zelfs geschrapt.'

Arbeidsongevallen
‘Met een ondermaatse handhaving wordt de pakkans op overtredingen kleiner', zegt MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. ‘De veiligheid op het werk kan daardoor minder aandacht krijgen, met meer ongelukken als gevolg.'

Jaarlijks krijgen 35.000 werknemers in Nederland een beroepsziekte en vinden er 220.000 ernstige ongevallen plaats op de werkvloer. Daarnaast sterven er jaarlijks bijna 3000 werknemers vroegtijdig vanwege jarenlang verrichten van ongezond werk.

Reageer op dit artikel