nieuws

De 3 pijnpunten van het AOW-wetsvoorstel

Arbeidsrecht

De 3 pijnpunten van het AOW-wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW- en pensioengerichtigde leeftijd is 'problematisch' voor de hervorming van het AOW- en pensioenstelsel. Dat schrijft de Stichting van de Arbeid in een brief aan minister Kamp.

De Stichting van de Arbeid, het samenwerkingsverband tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, waarschuwt minister Kamp in een brief voor de gevolgen van het onlangs ingediende wetsvoorstel over de verhoging van de AOW- en pensioengerichte leeftijd. Hierin laat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal belangrijke afspraken in het pensioenakkoord los. Vooral in het feit dat de maatregelen al in 2013 doorgevoerd zullen worden, voorzien de sociale partners problemen voor een goede en houdbare hervorming van het pensioenstelsel.

De belangrijkste pijnpunten volgens de Stichting van de Arbeid:

Pensioen blijft gevoelig voor financiële schommelingen

Groot pijnpunt vinden de sociale partners dat de afspraak uit het pensioenakkoord om de AOW-uitkering te koppelen aan het verdiende loon, wordt losgelaten. Hiermee zouden de pensioenen van mensen minder afhankelijk zijn van de stand van pensioenfondsen, en dus van de ontwikkelingen op de financiële markten. ‘Juist een robuuste AOW kan hier tegenwicht aan bieden’, menen de partners, De bedoeling was van deze afspraak uit het pensioenakkoord van 2011 was dat dit met name de lagere inkomens bescherming zou bieden.

Pregepensioneerden lopen deel AOW mis
Door de verhoging van de pensioenleeftijd op deze manier in te voeren – met een maand in 2013 en de jaren daarna met 2 of 3 maanden – lopen werknemers die al met VUT of prepensioen zijn gegaan, een of meer maanden inkomen (AOW) mis. Het voorstel van de minister om dit te overbruggen door voorschotregeling die moet worden terugbetaald, ziet de stichting niet als een serieuze oplossing voor de mensen die rekenden op een pensioen op hun 65e. Eerder zou er volgens hen een compensatieregeling voor deze pregepensioneerden moeten komen.

Flexibilisering ingangsdatum mist
Het ontbreken van de flexibilisering van de ingangsdatum AOW komt bij de stichting hard aan. De politiek en de sociale partners kwamen hier in het pensioenakkoord overeen, met name voor mensen met ‘zware beroepen’. Aan deze groep wordt in dit wetsvoorstel voorbijgegaan.

Reageer op dit artikel