nieuws

Gevreesde burn-out geen reden voor vergoeding

Arbeidsrecht

Gevreesde burn-out geen reden voor vergoeding

Een werknemer die vreest voor een burn-out door wijzigingen op de werkvloer en daarom voortijdig ontslag wil nemen, hoeft volgens de rechter niet te rekenen op een vergoeding van zijn werkgever.

De 52-jarige man werkte als adviseur bij een verzekeringskantoor en kreeg in de 30 jaar dat hij daar werkte twee keer eerder een burn-out. Hij vreest door de nieuwe beloningstructuur en de bijbehorende wijzigingen in het werk opnieuw in een burn-out terecht te komen, aangezien hij nu al last heeft van spanningsklachten. Hij eist verbreking van de arbeidsovereenkomst en een vergoeding van 123.000 euro.

Het verzekeringskantoor heeft sinds 2007 een nieuwe beloningsstructuur. De verlaging van de variabele beloningen heeft volgens de werknemer gezorgd voor een lager inkomen. De werkgever meent echter dat dat helemaal niet hoeft. Werknemers konden kiezen tussen drie functieniveaus. Verder krijgen werknemer een basissalaris, met de mogelijkheid dit aan te vullen.
De werknemer betoogt ook dat door de nieuwe beloningsstructuur de werkdruk hem te hoog is geworden. Hij meent hierdoor meer opdrachten te moeten oppakken naast zijn bestaande portefeuille.

De werknemer heeft in eerste instantie de geboden functie-indeling geaccepteerd. Pas in een veel later stadium heeft hij een gesprek aangevraagd om te praten over indeling in een van de andere functie-niveaus. Voor dat gesprek heeft hij echter al een ontbindingsverzoek bij de rechtbank aangevraagd.

Minder spoed
De rechtbank vond dat vreemd. De werknemer had het gesprek over de hoge werkdruk moeten aangaan. Daardoor heeft hij zijn werkgever geen reële kans gegeven om samen tot een oplossing te komen. Vanwege de staat van dienst van 31 jaar had van de werkgever meer zorgvuldigheid en minder spoed verwacht mogen worden.

De rechter oordeelt dat er geen sprake meer is van een vertrouwensbasis en dat het voortzetten van de arbeidsovereenkomst weinig zin heeft. Hij acht het onvoldoende aannemelijk dat de nieuwe provisieregeling en de daarbij samengaande werkzaamheden hebben geleid tot een te hoge werkdruk die bij de werknemer spanningsklachten hebben veroorzaakt. Ook heeft hij de spanningsklachten onvoldoende besproken met zijn werkgever. De rechter wijst hij de vergoeding af.

LJN: BW8121, Sector kanton Rechtbank Maastricht

Reageer op dit artikel