nieuws

Maatregelen Kamp versimpelen ontslagrecht

Arbeidsrecht

Minister Kamp bespreekt vandaag in de ministerraad maatregelen om de ontslagprocedure sterk te versimpelen. 'Vaste contracten worden minder vast en flexibele contracten minder flexibel.'

Maatregelen Kamp versimpelen ontslagrecht

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan, zal hem op papier moeten informeren en zijn reden moeten onderbouwen. De werknemer mag hiertegen bezwaar maken. Als de werkgever zijn beslissing toch doorzet, kan de werknemer en het ontslag aanvechten bij de rechter. Als deze het ontslag ongegrond acht, kan hij een ontslagvergoeding toekennen. Dat staat in een notitie van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die hij vandaag bespreekt in de ministerraad, zo meldt De Volkskrant. De notitie is echter nog niet openbaar gemaakt.

Door de nieuwe maatregelen zouden ‘vaste contracten minder vast worden gemaakt en flexibele contracten minder flexibel', meent Kamp. De fraudegevoeligheid bij grote bedrijven lijkt hem nog een ‘gat' dat hij wil dichten.

De eerste uitwerkingen van de ontslag- en WW-maatregelen uit het Lenteakkoord lijken hiermee gestalte te krijgen. Momenteel kunnen mensen met een onbepaald contract alleen worden ontslagen via de kantonrechter of met toestemming van het UWV. Werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten kunnen nu per direct ontslag krijgen.

Voor de zomer wil Kamp de notitie nog bespreken in de Tweede Kamer en het liefst ziet hij in het najaar nog een wetsvoorstel verschijnen zodat de wijzigingen per 2014 kunnen ingaan. De krant maakt een schatting dat door de wijziging van de WW volgend jaar al 500 miljoen euro bespaard kan worden, en op de langere termijn zelfs 1 miljard

 

Reageer op dit artikel