nieuws

Meewerken aan blog is reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Meewerken aan blog is reden voor ontslag

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat een school een leerkracht mocht ontslaan omdat deze geen afstand nam van een internet weblog, waar haar echtgenoot negatieve en verdraaide verhalen over de school publiceerde.

De Raad is het met de rechtbank eens dat er sprake is van onherstelbaar verstoorde verhoudingen tussen de leerkracht en haar collega's en tussen haar en het bestuur. De situatie ontstond doordat de leerkracht informatie over haar collega's en de school aan haar echtgenoot gaf. Haar echtgenoot, destijds ook leerkracht op dezelfde school, publiceerde die verhalen in een blog "Rond de koffiekamer". In die blog werden collega's en de school herkenbaar, negatief en met een verdraaide voorstelling van zaken beschreven.

De blog getuigt naar de mening van de Centrale Raad van Beroep van gebrek aan loyaliteit, hij schaadt de goede naam van de school en creëert een onveilige sfeer. Alhoewel de echtgenoot van de leerkracht de blog publiceerde en hij de blog niet wilde verwijderen had zijzelf – nu collega's en de school bezwaar hadden tegen de blog – afstand moeten nemen van de inhoud van die blog. Door geen afstand te nemen, heeft zij meegewerkt aan het ontstaan van onherstelbaar verstoorde verhoudingen.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Centrale Raad van Beroep, Zaaknummer 11/1349 AW, LJN BW7454.

 

Reageer op dit artikel