nieuws

Nieuw ontslagrecht niet goed voor werkgever

Arbeidsrecht

Dat de werknemer er bekaaid vanaf zou komen in het nieuwe ontslagrecht was al snel duidelijk. Maar ook voor werkgevers is de regeling niet goed.

Nieuw ontslagrecht niet goed voor werkgever

De plannen met ontslagrecht en WW in het Lenteakkoord hebben dus niet de uitwerking die ze beogen. Dat hebben 16 hoogleraren en universitair docenten en onderzoekers aan de Tweede Kamer geschreven.

Ten eerste wijzen de hoogleraren erop dat ‘we’ de starheid van het huidige systeem niet moeten overdrijven. Ook als het gaat om onbepaaldetijdcontracten. Ze wijzen erop dat slechts 10 procent van de ingediende ontslagaanvragen bij UWV wordt geweigerd. Nederland ligt wat betreft Employment Protection Strictness op het gemiddelde van alle EOCD-landen. Duitsland kent zelfs meer beperkingen.

Verder hebben al die achttien hoogleraren en universitair docenten gezamenlijk geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen vinden voor de stelling dat een soepeler ontslagrecht leidt tot meer werkgelegenheid. De lonen zullen wel dalen, maar ook de arbeidsproductiviteit neemt af, zo is gebleken uit onderzoek van econoom Alfred Kleinknecht.

Dat de werkloosheidscijfers zullen worden verlaagd wanneer bedrijven moeten betalen voor het eerste half jaar van WW, is eveneens te kort door de bocht menen de hoogleraren. Het plan is natuurlijk gebaseerd op het succes bij loondoorbetaling bij ziekte. Ziekte is echter allerminst vergelijkbaar met werkloosheid. Heeft een werkgever op ziekte vaak direct invloed, werkloosheid is toch vaak een direct gevolg van conjunctuurschommelingen waarop een organisatie maar beperkt invloed heeft.

Verder is het repressief ontslagstelsel niet per se voordelig. Momenteel weet de werkgever al in korte tijd waar hij aan toe is en welke kosten met een ontslag zijn gemoeid. In het nieuwe stelsel kan de werkgever na jarenlange procedures nog voor enorme kosten worden gesteld, als blijkt dat de rechter het ontslag onterecht vindt.

Reageer op dit artikel