nieuws

Ontslagverbod voor zieke geldt niet met reorganisatie

Arbeidsrecht

Ontslagverbod voor zieke geldt niet met reorganisatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is bevonden, kan ondanks het opzegverbod voor arbeidsongeschikten toch ontslagen worden bij een reorganisatie.

Een 59-jarige werknemer van een brancheorganisatie, die arbeidsongeschikt was bevonden en thuis zat, werd tijdens een reorganisatie toch ontslagen. Ondanks dat er voor arbeidsongeschikten een opzegverbod geldt.

De werkgever vraagt een ontbindingsverzoek aan omdat hij financieel in zwaar weer zit. Het bedrijf heeft zeer te lijden van de economische crisis, de toegenomen concurrentie en de sterk achterblijvende vraag naar advisering en faillissement dreigt. Het bedrijf kampt al sinds 2007 met negatieve bedrijfsresultaten en ziet noodzaak tot reorganiseren. Het vraagt bij het UWV een ontslagvergunning aan voor negen personeelsleden, waaronder de 59-jarige adviseur. Omdat er vanwege zijn arbeidsongeschiktheid een opzegverbod geldt, vraagt de werkgever een ontbindingsverzoek aan, maar maakt duidelijk geen ontslagvergoeding te kunnen bieden.

Volgens de man is het ontbindingsverzoek in strijd met het opzegverbod tijdens zijn ziekte en kan zijn werkgever de bedrijfseconomische noodzaak niet voldoende onderbouwen. Daarnaast is het afspiegelingsbeginsel (bij collectief ontslag moeten de voor ontslag in aanmerking komende werknemers qua leeftijd een afspiegeling zijn van het personeelsbestand) niet goed toegepast. Een collega van hem is namelijk buiten schot gebleven. Als laatste voert hij aan dat zijn werkgever er financieel niet bij gebaat is om hem te ontslaan, gezien zijn arbeidsongeschiktheid door de verzekering wordt gedekt en hij op deze manier zo lang mogelijk uit de WW kan blijven. Indien de rechter de werkgever toch gelijk geeft, eist hij een ontslagvergoeding van bijna 64.000 euro.

De rechter oordeelt dat ondanks het ontbindingsverzoek is aangevraagd tijdens de ziekte van de werknemer, het niet is aangevraagd wegens de ziekte maar om de bedrijfseconomische situatie. Aan het opzegverbod mag in deze situatie voorbij worden gegaan. Volgens de rechter blijkt namelijk uit de UWV-procedure dat de reorganisatie beslist nodig is, aangezien het bedrijf anders kopje onder gaat. Met ontslag kan daarom niet langer worden gewacht. Ook is het afspiegelingsbeginsel volgens de rechter juist gebruikt. De rechter oordeelt dat er dusdanige sprake is van wijziging in omstandigheden, dat de ontbinding van het contract van de werknemer gerechtvaardigd is. Omdat er van een kale kip niet te plukken valt, wijst de rechter de ontslagvergoeding af.


LJN: BW9138, Sector kanton Rechtbank Assen

Reageer op dit artikel