nieuws

Trage werkgever moet zich aan zijn afspraak houden

Arbeidsrecht

Trage werkgever moet zich aan zijn afspraak houden

Wie een werknemer op non-actief plaatst, moet niet klagen als deze vervolgens twee jaar lang zijn werk niet doet. De verantwoordelijkheid voor een voortvarende aanpak van de situatie ligt bij de werkgever.

Een docent wordt op het ROC waar hij sinds 2006 werkt over het algemeen gezien als een prettige collega, maar hij conformeert zich tijdens de lessen te veel aan zijn leerlingen. Er is een dermate ernstige klacht over hem gekomen dat de school een onderzoek laat uitvoeren. De onderzoekscommissie verklaart de klachten over onprofessioneel gedrag deels gegrond en stelt een disciplinaire sanctie voor. De school geeft de werknemer een schriftelijke berisping, en ontheft hem van zijn onderwijstaken. Hij wordt overgeplaatst naar een andere vestiging en moet een onbegrensd aantal coachingsessies volgen.

Tegen de schriftelijke berisping tekent de man bezwaar aan. Mede gelet op de andere maatregelen acht de Commissie van Beroep BVE (Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie) de berisping inderdaad buiten proportioneel.

In september 2011 brengt de coach verslag uit. De leraar beseft nu dat hij zich onprofessioneel heeft gedragen en werkt hard aan gedragsverbetering. Het coachingbureau adviseert dat de man nog minstens een jaar verder gecoacht wordt door een collega met gezag, zodat de school ook de garantie heeft dat de werknemer niet ongemerkt weer in zijn oude gedrag vervalt.

In plaats van de leraar volgens afspraak weer aan het werk te laten, dient de school een ontbindingsverzoek in. De leraar wil zijn baan terug, of anders een ontslagvergoeding van € 18.357,- (factor C=1,25).
De kantonrechter is het met de werknemer eens dat afspraken niet zomaar gebroken mogen worden. De school heeft de toezegging gedaan dat man na een goed verlopen coachingstraject weer aan het werk zou mogen. Uit niets blijkt dat het coachingstraject niet succesvol was. Dat de man ondertussen al twee jaar niet meer voor de klas heeft gestaan, komt voor rekening van de school die hem op non-actief plaatste. De werkgever had de situatie volgens de rechter voortvarender aan moeten pakken.

LJN: BW8341,Sector kanton Rechtbank Arnhem

Reageer op dit artikel