nieuws

8 verkiezingspunten over het ontslagrecht

Arbeidsrecht

8 verkiezingspunten over het ontslagrecht

Zo goed als alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma's rond. Hoe staan de partijen tegenover de hervorming van het ontslagrecht?

Het kabinet maakte halverwege juni de hoofdlijnen bekend voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW:  werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Daarbij krijgen werknemers bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan. Over een wetsvoorstel in het najaar wordt na het zomerreces verder gediscussieerd, maar de politieke partijen hebben hun standpunten over de hervormingen al rond in hun verkiezingsprogramma's. Zo denken de belangrijkste partijen erover:

VVD
De VVD wil het ontslagrecht versoepelen. Het wil af van de kantonrechterformule en de weg voor ontslag langs het UWV. De partij wil in de wet een vaste ontslagvergoeding van één week per gewerkt jaar opnemen, met een maximum van een half jaarsalaris. Daarbij wil het de maximale duur van opeenvolgende contracten vijf jaar mogelijk maken, een maatregel geldend voor de hele arbeidsmarkt, ook voor ambtenaren.

CDA
De partij pleit voor een nieuwe wettelijke ontslagprocedure, maar geeft daar vooralsnog weinig invulling aan. Het doel is om mensen met een flexibel contract een betere arbeidsmarktpositie te geven. De sociale partners en overheid moeten met maatregelen komen om voor hen een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid te vinden.
Vooralsnog houdt het CDA vast aan het idee uit het Lenteakkoord om werkgevers maximaal een half jaar lang de kosten voor de WW-premies te vergoeden. Over de loondoorbetaling bij ontslag en preventieve scholing moeten op den duur nieuwe afspraken worden gemaakt.

D66
D66 staat voor een versoepeling zoals voor gekozen is in het Lenteakkoord. Werkgevers betalen de eerste zes maanden van de WW, zo krijgen zij er financieel belang bij om werkloosheid te voorkomen. Bij onenigheid kunnen werknemers achteraf de redelijkheid van het ontslag en eventuele vergoeding door de kantonrechter laten beslissen. De partij diende eerder al een  initiatiefwet in voor een duidelijke en versimpelde ontslagprocedure. Daarbij wil het een kortere maar hogere WW-uitkering.

PvdA
Volgens de partij moet het uitgangspunt van het ontslagstelstel zijn om mensen van baan naar baan te helpen. De partij wil af van de UWV-route voor ontslag maar houdt vast aan de toetsing door de kantonrechter. Bij collectief ontslag blijft het sociaal plan leidend.
De ontslagvergoeding blijft bepaald door de huidige kantonrechtersformule maar daar zal een maximum aan komen van 75.000 euro. Deze vergoeding gaat grotendeels naar  budget om medewerkers van werk naar werk te helpen. Als die een nieuwe baan heeft gevonden, wordt het overige deel eerlijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. Ook flexwerkers moeten recht krijgen op een werk-naar-werk-budget.

ChristenUnie
De ChristenUnie wil een hogere maximale ontslagvergoeding dan de zes maanden uit het Lenteakkoord. Volgens de partij kan een verhoging worden gerealiseerd als de vergoeding in termijnen wordt uitbetaald. Als de werknemers binnen de termijn een baan vindt wordt het restant van de premie evenredig uitbetaald over werkgever en werknemer. De ontslaggelden worden mede ingezet om mensen klaar te stomen voor een nieuwe baan.
Ook wil het dat de opbouw van de WW-rechten wordt verlengd: die wordt bepaald op driekwart maand van per gewerkt jaar. Als de oud-werknemer binnen die uitkeringsperiode een kleinere baan vindt (minder uren), wordt de verrekening met de ww-uitkering gedaan op basis van het daadwerkelijk verdiende loon in plaats van de gewerkte uren. Neemt de oud-werknemer minder betaald werk aan, dan blijven de ‘oude' ww-rechten van kracht tot het einde van de uitkeringsperiode.

GroenLinks
De partij wil het ontslagrecht duidelijker maken en de procedures verkorten. Verdere invulling geeft de partij hierover niet. Wel wil het de ontslagbescherming voor flexkrachten verbeteren en voor zieke en arbeidsgeschikte werknemers versterken.
Langdurige werkloosheid wordt voorkomen door werknemers van werk naar werk te begeleiden. Ontslagvergoedingen van medewerkers moeten opgaan in een individueel scholingsbudget. Deze ‘scholingsrechten' moeten worden gestimuleerd via een nationaal scholingsfonds die onder andere door werkgevers moet worden gefinancierd. Als werknemers van hun werkgever onvoldoende mogelijkheden voor scholing hebben gekregen, krijgen zij bij ontslag recht op een vergoeding uit dit fonds.

PVV
De Partij van de vrijheid wil geen aanpassingen aan het ontslagrecht en laat de WW en de ontslagvergoeding intact. De WW blijft ongewijzigd; werknemers die ontslagen worden hebben volgens de partij gewoon recht op een uitkering en een ontslagvergoeding, de duur en de hoogte hiervan blijven onveranderd.

Partij voor de dieren
Ook de Partij voor de dieren ziet niets in een versoepeling van het ontslagstelsel. De ontslagbescherming blijft zoals die is. De ontslagvergoeding wordt gekoppeld aan de reële geleden schade door de werknemer en diens positie op de arbeidsmarkt. De duur van de WW-uitkering zal worden ingekort, maar in de eerste maanden zal de uitkering hoger zijn

Reageer op dit artikel