nieuws

Accepteer een ontslag niet zomaar

Arbeidsrecht

Accepteer een ontslag niet zomaar

Een re-integratiebedrijf mag niet zomaar een ontslag van een gestreste werknemer accepteren.

Volgens vaste rechtspraak mag een werkgever niet te snel aannemen dat de werknemer zelf ontslag neemt, gezien de ernstige gevolgen die een dergelijke vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer als regel heeft.

Interessant zijn de volgende overwegingen in een recente ontslagzaak over de kenbaarheid van de mentale gesteldheid van een managementassistente.

De werkneemster was het gesprek waarin zij haar baan zou hebben opgezegd begonnen met een verhaal dat zij een dag eerder ‘door alle stress en spanningen' bijna een verkeersongeluk had veroorzaakt, waarbij zij toen is gaan huilen. Ook in de e-mail van een collega van de vorige middag – in reactie op de aan de werkneemster gestelde vraag of het ‘nog een beetje met haar gaat' – blijkt duidelijk dat het met haar op psychisch vlak niet goed ging.

De management-assistente zou bij het bewuste `ontslaggesprek`verder onder meer hebben verklaard dat de werkneemster heeft gezegd dat zij de druk van het werk te groot vond, het gevoel had dat zij aan het lijntje werd gehouden, er niet meer tegen kon, doodongelukkig was in haar baan, niet meer at en sliep, iedere dag met lood in de schoenen naar het werk ging en het niet meer zag zitten.

Uit de verklaring van de werkgever blijkt verder dat de werkneemster in het `ontslaggesprek`  meermalen in huilen is uitgebarsten en dat aan de orde is gekomen dat zij  professionele hulp zou gaan zoeken. Belangrijk om in dit verband te weten is dat niet door de werkgever werd weersproken dat de werkneemster in de periode voorafgaand aan het `ontslaggesprek`  werkweken maakte van 60 uur, dat zij vanaf haar indiensttreding, ruim drie maanden eerder., nog geen verlofdag had opgenomen en dat zij onvrede had over het uitblijven van een auto van de zaak, een mobiele telefoon van de zaak en visitekaartjes, zoals bij de indiensttreding wel met haar was besproken.

Saillant detail in deze zaak is dat de werkgever een re-integratiebedrijf is. De kantonrechter vindt het vanwege de aard en expertise in de onderneming, van de werkgever verwacht had mogen worden dat die er rekening mee zou houden dat de werkneemster niet goed in staat was haar belangen redelijk te waarderen en dat hij nader (medisch) onderzoek had moeten laten doen. Dit in plaats van het zonder meer accepteren van een ontslagname zonder de werknemer op voorziene consequenties van een ontslagname met onmiddellijke ingang voor te houden. Hij had een gelegenheid moeten bieden om een ontslagname nog eens te overdenken en/of externe raad te adviseren.

Kantonrechter Lelystad 11 april 2012, gepubliceerd 3 juli, LJN: BX0202

mr drs Arthur Hol is advocaat bij Stam Advocaten in Naarden, directeur van HRM College en lid van HRKracht.

Reageer op dit artikel