nieuws

Communicatie speelt klokkenluider parten

Arbeidsrecht

Communicatie speelt klokkenluider parten

Klokkenluiders zijn lastpakken, klikspanen en dwarsliggers. Dit beeld ontstaat al gauw als een medewerker een misstand op een onhandige manier aankaart bij zijn collega’s, leidinggevende of HR.

Gebrekkige communicatievaardigheden brengen klokkenluiders in de problemen als ze een misstand in hun organisatie aankaarten. ‘Klokkenluiders moeten duidelijk maken dat het de moeite waard is te luisteren naar wat zij zeggen, dat het waar is wat zij naar voren brengen en vooral dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving’, aldus Klarenbeek, docent bij het Instituut voor Communicatie en onderzoeker bij het Lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein. Ze promoveerde onlangs op haar onderzoek naar de communicatie van klokkenluiders bij Universiteit Wageningen.

De communicatieproblemen van de klokkenluider

1. Het aantonen van de geldigheid van het probleem. Op het spel staat bijvoorbeeld dat het probleem te particulier of te theoretisch wordt gepresenteerd.
2. Het opbouwen van de geloofwaardigheid van de boodschapper. De crisismakelaar loopt hier bijvoorbeeld het risico te emotioneel of elitair te zijn.
3. Het geloof scheppen in een oplossing. Doordat de crisismakelaar bijvoorbeeld de schuldvraag oproept kan deze aangesproken worden op de eigen bijdrage aan het probleem.
Bron: Proefschrift Crisis in aantocht! Een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie, Annette Klarenbeek, 2012

Crisismakelaars

Klarenbeek noemt de klokkenluiders ‘crisismakelaars’ omdat de interactie tussen klokkenluider en de buitenwereld bepalend is voor het succesvol aankaarten van problemen. Volgens haar zouden organisaties de communicatieproblemen van crisismakelaars beter moeten herkennen en onderkennen. Gebeurt dit in een vroeg stadium dan vergroot dit de kans de crisis tot een goed einde te brengen.
Vanuit de overheid is er inmiddels serieuze aandacht voor de positie van klokkenluiders. Het wetsvoorstel dat tot een ‘huis voor klokkenluiders’ zou moeten leiden, dat onder de Nationale ombudsman valt, werd echter kritisch ontvangen door VNO/NCW en MKB Nederland.

Reageer op dit artikel