nieuws

KLM mag 56-plussers dwingen tot pensioen

Arbeidsrecht

KLM mag 56-plussers dwingen tot pensioen

KLM maakt zich niet schuldig aan verboden onderscheid op grond van leeftijd door verkeersvliegers verplicht met pensioen te laten gaan op hun 56ste. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Eerder oordeelde het gerechtshof al dat KLM de regels niet overtreedt. Omdat hier sprake is van sociaal beleid, gericht op een een regelmatige doorstroming en evenwichtige personeelsopbouw, maakt de KLM geen verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Volgens de Hoge Raad is deze zaak niet te vergelijken met het oordeel in de zaak van Lufthansa. Deze luchtvaartmaatschappij stuurde verkeersvliegers op hun 60ste met pensioen omdat dat de veiligheid ten goede zou komen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde toen dat de veiligheid van het luchtverkeer niet tot de doelstellingen hoort waarvoor van het verbod op leeftijdsdiscriminatie kan worden afgeweken. Sociaal beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding valt wel binnen de richtlijn.

Binnen de KLM is breed draagvlak voor het verplichte pensioenontslag. Voor de KLM is het van belang dat ze kan beschikken over voldoende en voldoende gekwalificeerde verkeersvliegers tegen aanvaardbare loonkosten. Voor instromende verkeersvliegers biedt deze bepaling in de CAO loopbaanperspectief met de mogelijkheid van volledige pensioenopbouw. Voor verkeersvliegers is dit van groot belang vanwege de door hen gemaakte kosten voor de vliegopleiding.

LJN: BW3367, Hoge Raad , 10/04128

Reageer op dit artikel