nieuws

Voortvarende werkgever zet zieke onder druk

Arbeidsrecht

Voortvarende werkgever zet zieke onder druk

Een ongeduldige werkgever kan niet het deskundigenoordeel van het UWV naast zich neerleggen en eisen dat de werknemer meewerkt aan een onderzoek van een niet-gecertificeerd bureau.

Een consultant werkt al ruim tien jaar voor haar werkgever als ze zich met een burn-out ziekmeldt. De bedrijfsarts legt een direct verband tussen de ziekte en een verschil van mening dat de consultant heeft met haar leidinggevende. Er is dus geen sprake van arbeidsongeschiktheid op medische gronden. 
Dat neemt niet weg dat de medewerker nu volgens de bedrijfsarts niet inzetbaar is  wegens het klachtenbeeld dat beperkingen geeft t.en aanzien van het concentratievermogen en het omgaan met conflictsituaties. De bedrijfsarts stelt een time-out voor, zodat de klachten kunnen verminderen en de strijdende partijen het gesprek aan kunnen gaan.

De werkgever meldt de vrouw onmiddellijk beter en maakt een afspraak voor mediation. De consultant meldt zich opnieuw ziek en vraagt bij UWV een deskundigenoordeel aan. De werkgever wil hier niet op wachten en laat weten loonopschorting alleen uit te stellen wanneer de medewerkster akkoord gaat met een onderzoek door een extern bureau. De werkneemster vindt twee onderzoeken niet zinvol en wil wachten op het oordeel van het UWV.

Het UWV oordeelt dat de vrouw niet in staat is om haar eigen werk te doen, maar vindt dat zij wel tekortschiet in haar re-integratieverplichtingen door niet mee te werken aan het externe onderzoek. Haar werkgever schort daarop de loondoorbetalingen.

De vrouw vecht dit aan en krijgt in een kort geding gelijk van de rechter. De werkgever heeft het UWV niet laten weten dat het externe onderzoek is gestart uit ongeduld over het deskundigenoordeel. De werkgever heeft zich bovendien niet aan het advies van de eigen bedrijfsarts over een time-out gehouden. De werkneemster wist daarbij ook niet dat het externe onderzoek mede bedoeld was voor het opstellen van een plan van aanpak.

Haar werkgever moet het achterstallige loon betalen met een wettelijke verhoging van 20 procent.

LJN: BX2049, Rechtbank Utrecht, sector handel en kanton

Reageer op dit artikel