nieuws

Klokkenluider eist te veel

Arbeidsrecht

Klokkenluider eist te veel

Een klokkenluider die al een tijdelijke baan en een verhuisvergoeding heeft gekregen, wil nu ook nog dat zijn tijdelijke nieuwe werkgever hem een huis en een verblijfsvergunning in het buitenland geeft plus een levenslange uitkering. Maar daarmee overschrijdt hij de grenzen van het redelijke, vindt de rechter.

Een voormalig chauffeur van het biermerk Olm heeft aan bierbrouwer Heineken informatie verstrekt over het oneigenlijk vullen van Heineken-fusten met Olm bier. Mede op basis van die informatie spande Heineken een rechtszaak aan tegen Olm bier wegens – onder meer – merkfraude.

De ex-werknemer van Olm krijgt van Heineken een verhuisvergoeding en een tijdelijke baan. Maar hij wil meer. Volgens de klokkenluider was met Heineken overeengekomen dat zijn naam niet openbaar zou worden gemaakt. Nadat dit in de procedure bij de rechtbank wel is gebeurd, wordt de ex-werknemer naar eigen zeggen bedreigd en kan hij niet meer veilig over straat. Hij eist dat Heineken binnen vijf dagen voor hem en zijn gezin huisvesting regelt in het buitenland plus een permanente verblijfsvergunning. Ook wil hij levenslang een bedrag van vijfduizend euro per maand voor zijn levensonderhoud.

De kort geding rechter wijst de vorderingen af. In ruil voor de tijdelijke baan en de verhuisvergoeding heeft de ex-werknemer Heineken kwijting verleend van verdere verplichtingen. De rechter vindt bovendien dat de voormalig chauffeur onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat geheimhouding van de identiteit van de klokkenluider expliciet onderdeel uitmaakte van de met Heineken gesloten overeenkomst. Ook is de klokkenluider er niet in geslaagd om via objectieve gegevens zoals verklaringen van derden, foto's of (politie)rapporten aannemelijk te maken dat hij daadwerkelijk wordt bedreigd.
Ten slotte acht de rechter de eis om op zo'n korte termijn huisvesting in het buitenland te regelen niet reëel en heeft eiser onvoldoende duidelijk kunnen maken waarom zo'n hoge maandelijkse uitkering nodig is.

LJN: BX5447, Rechtbank Amsterdam

Reageer op dit artikel