nieuws

‘Zin hebben’ in werk belangrijkst voor bijstand

Arbeidsrecht

‘Zin hebben’ in werk belangrijkst voor bijstand

Bijstandontvangers worden in het zoeken naar werk vooral gedreven door ‘zin hebben' in de nieuwe baan en financiële vooruitgang. Werkgevers eisen van nieuw personeel vooral motivatie.

Werkgevers eisen vooral motivatie van hun laaggeschoolde sollicitanten. Zij willen intrinsiek gemotiveerde medewerkers die zin hebben in hun werk, proactief handelen en hard willen werken. Dat zou leiden tot goede arbeidsrelaties. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel was uit te vinden hoe vraag en aanbod in laaggeschoold werk zich verhouden. Daarin werden werkgevers, uitkeringsontvangers en uitvoerders (UWV en gemeenten) ondervraagd.

Zin
De belangrijkste redenen die bijstandontvangers geven om weer aan het werk te willen liggen in de verdiensten: ze moeten er financieel op vooruitgaan. Dat is echter lang niet altijd het geval. Daarnaast moeten ze ‘zin hebben' in de baan. Andere eisen die ze aan het werk stellen is werkzekerheid: ze willen een vast contract, of in ieder geval uitzicht daarop. Tijdelijk werk en lange reistijd zijn redenen om een baan af te wijzen. Minder dan de helft vindt overigens geld geen reden om  te gaan werken, maar willen vooral werken om zich nuttig voelen en niet thuis hoeven te zitten.

Cultuuromslag
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Krom dat door bijstandsgerechtigden zichzelf uit de markt prijzen door deze hoge eisen te stellen. Werkgevers komen daarentegen nog niet in de problemen omdat zij een groot aanbod aan arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa hebben. Die zijn een stuk gemotiveerder, menen de werkgevers. Overigens blijkt dat het aantal Oost-Europeanen in de bijstand enorm groeit.

Volgens Krom is er een cultuuromslag nodig om deze mensen weer aan het werk te krijgen. Bij uitkeringsontvangers zelf, de sociale diensten, maar ook bij werkgevers. Zij moeten de vooroordelen tegenover bijstandontvangers opzij zetten, meent hij. In februari riep de inspectie SZW gemeenten al op strenger toe te zien op de sollicitatieplicht. De staatssecretaris wil de komende tijd gesprekken organiseren met de betrokken partijen om de problematiek te bespreken.

Reageer op dit artikel