nieuws

Ontslag wegens relatie met vrouw collega

Arbeidsrecht

Een werknemer die een relatie is aangegaan met de vrouw van zijn collega mag worden ontslagen. Wel krijgt hij een vergoeding mee.

Ontslag wegens relatie met vrouw collega

Een werkgever heeft verzocht tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Een van haar werknemers is een relatie aangegaan met de vrouw van zijn collega. Het bedrijf is zo klein dat de collega's elkaar onmogelijk kunnen ontlopen. Volgens de werkgever zal niet alleen de gedupeerde collega, maar ook de overige werknemers zullen de terugkeer van de werknemer op de werkvloer niet aanvaarden.
De werkgever vindt dat niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst nog langer voort te zetten. De werkgever vindt overigens ook dat de verstoorde arbeidsrelatie volledig aan de werknemer is te wijten; voor toekenning van een vergoeding is volgens haar dan ook geen plaats.

De werknemer had betoogd dat de affectieve relatie met de echtgenote van zijn collega een privé-aangelegenheid is. Daar mag volgens hem een werkgever zich niet mee bemoeien. De vrees voor een onwerkbare situatie is volgens hem onterecht, althans de reden voor een onwerkbare situatie ligt niet in het functioneren van hem. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt de werknemer om toekenning van een vergoeding met toepassing van een correctiefactor 1,5 tot 2 volgens de kantonrechtersformule.

De rechter stelt dat een werkgever in beginsel geen bemoeienis heeft met het privéleven van zijn werknemers. Het staat de werkgever echter vrij om – onder omstandigheden en na een deugdelijke belangenafweging – beëindiging van het dienstverband te wensen. De werkgever heeft die ruimte als de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een goede uitvoering van het dienstverband ernstig (dreigen) te schaden terwijl in redelijkheid geen andere oplossingen ter beschikking staan.

Ten aanzien van een vergoeding stelt de rechter: dat de werkgever zeer goede collegiale verhoudingen verlangt om de werkzaamheden op het door haar gewenste niveau te kunnen uitvoeren, is haar goed recht, maar betekent ook dat de werkgever het risico draagt van een privé-gebeurtenis die ook gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie.
Het komt er dan ook op neer dat de ontstane situatie buitengewoon ongelukkig is, maar dat hiervan werkgever noch werknemer een verwijt valt te maken. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat aan de werknemer naar billijkheid een vergoeding toekomt van 3.500 euro bruto.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels