nieuws

Ontslagen wegens uitschelden baas

Arbeidsrecht

Een werkgever heeft terecht een werknemer ontslagen die niet naar zijn leidinggevende luisterde en haar vervolgens uitschold.

Ontslagen wegens uitschelden baas

De leidinggevende verklaarde voor de rechtbank dat de werknemer geruime tijd in de kantine was gaan zitten – zonder dat hij pauze had. Zij had hem daarop aangesproken, maar hij had niet geluisterd en juist furieus gereageerd. Hij zou hebben geroepen dat hij niets te maken heeft met haar en haar onder meer ‘fucking hoer' genoemd. De werknemer ontkent.

Voor dit gedrag bestaat geen enkele rechtvaardigingsgrond, zo oordeelt de rechter. Zelfs als de werknemer uitlegt dat er een voorgeschiedenis is. De arbeidsrelatie met de leidinggevende, die dat overigens maar een keer in de 14 dagen voor hem is, zou al langere tijd moeizaam zijn. De medewerkers hebben daarover al eens een brief gestuurd.

De werkgever heeft was van mening dat de werknemer de meest basale fatsoensnormen niet kan opbrengen. Hij onderwerpt zich niet aan het gezag van zijn leidinggevende. De gebeurtenissen waarbij hij tot twee keer toe de (redelijke) instructies van zijn leidinggevende niet heeft opgevolgd, haar heeft bedreigd en geïntimideerd, is volkomen onacceptabel. Met een werknemer die wars is van instructie, zich niets aantrekt van de gerechtvaardige belangen van de werkgever, die zijn leidinggevende bedreigt en intimideert en denkt dat dat door de beugel kan, kan het dienstverband niet worden voortgezet, meent de werkgever.
De werknemer eiste overigens voortzetting van het dienstverband nog 51.318 euro (C=2).

De rechter oordeelt dat de verstoring is gelegen in de reactie van de werknemer op een – ook als de lezing van de werknemer wordt gevolgd – redelijke opdracht van de leidinggevende. En zijn – ook als de lezing van de werknemer wordt gevolgd – ongepaste reactie daarop door dit bevel niet op te volgen maar in de kantine te gaan zitten en te blijven. Daarmee valt de ontbinding deels in de risicosfeer van de werknemer.
Dit alles wegende heeft de rechter de vergoeding bepaald op een bedrag van € 8.500,00 bruto (C=0.5).

EA 11-1010

Reageer op dit artikel