nieuws

Mag een werkgever flexibele werktijden intrekken?

Arbeidsrecht

Mag een werkgever flexibele werktijden intrekken?

Mag een bedrijf de arbeidstijden strakker trekken als de marktomstandigheden wijzigen? De rechter oordeelt.

Een werknemer krijgt in zijn privéleven te maken met het overlijden van zijn partner, waardoor hij achterblijft met twee kinderen. De man raakt arbeidsongeschikt, maar na een jaar pakt hij de draad toch weer op.

Intussen heeft de werknemer afgesproken ouderschapsverlof op te nemen en de andere werkdagen kan de werknemer binnen­komen en weggaan wanneer hij dat wil. Voor zijn arbeidsongeschiktheid was er ook al een coulante situatie inzake de arbeids­tijden van de werknemer.
Toch vindt de werkgever deze situatie van tijdelijke aard, want per 1 januari 2013 wil de werkgever dat de normale arbeidstijden worden gevolgd, waarbij een aanwezigheid van 9.00 tot 18.00 noodzakelijk is. Deze arbeidstijden volgen op ­gewijzigde marktomstandigheden. In de brief aan de werknemer wordt verder gesproken over de mogelijkheid van een parttime dienstverband, mocht de werknemer daar belangstelling voor hebben. Daarop meldt de werknemer zich ziek en meldt hij via zijn advocaat dat er sprake is van spanningsklachten als gevolg van een arbeidsconflict. Hij wil starten met mediation. Er volgt een uitgebreide briefwisseling waarin de werknemer verzocht wordt om aan het werk te gaan en zo niet wordt het salaris stopgezet.
Daarop start de werknemer een procedure en eist hij voortzetting van mediation en het werken volgens een werktijdenregeling die voor zijn arbeidsongeschiktheid ‘normaal’ was zonder dat er ­gekort wordt op vakantie en salaris. De werkgever gaat daar niet in mee en meent dat de werknemer genoeg tijd is gegund om ­terug te komen in het arbeidsproces. Bovendien is er een voorstel gedaan om te komen tot een parttime dienstverband en is mediation op neutrale gronden beëindigd.
De kantonrechter vindt het niet op de weg liggen van de rechtspraak dat mediation kan worden afgedwongen. Dit moet van beide kanten op basis van vrijwilligheid worden getoond. Ook vindt de rechter dat de werkgever coulant met de situatie is ­omgesprongen en ook nog eens een parttime dienstverband heeft aangeboden. En inzake de flexibele tijden heeft het bedrijf door gewijzigde marktomstandigheden terecht de arbeidstijden weer wat strakker getrokken. Ook andere werknemers hebben daar mee te maken gekregen. De werknemer wordt dan ook in het ongelijk gesteld.

Bron: Rechtbank Amsterdam
LJN BZ5149

Reageer op dit artikel