nieuws

Bedrijfsleider hoeft niet terug te keren na detentie

Arbeidsrecht

Bedrijfsleider hoeft niet terug te keren na detentie

Mag een werkgever een veroordeelde werknemer op staande voet ontslaan?

Een man die werkzaam is als bedrijfsleider van een garage wordt veroordeeld voor het onklaar maken van ambulances. Hij krijgt zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en wordt in een penitentiair psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. Hij meldt zich ziek bij zijn werkgever, maar enkele dagen daarna ontslaat de werkgever hem op staande voet.

De werknemer vindt echter dat er geen dringende reden tot ontslag is gegeven en dat hij niet de kans heeft gekregen om bij de werkgever zijn verhaal te doen. Ook is het ontslag niet onverwijld, dus zonder uitstel, gegeven. Verder vindt hij het ontslag onredelijk, gezien de duur van zijn dienstverband van bijna dertig jaar. De werknemer eist salarisdoorbetaling.

De werkgever vindt dat er wel sprake is van een dringende reden. Zo is de werkgever geschrokken van de aanhouding van de werknemer en heeft hij daarna proberen te achterhalen wat er precies aan de hand was. Omdat de werknemer in beperkingen zat – waarbij contact met hem niet mogelijk was – kon de werkgever niet zijn kant van het verhaal beluisteren. Verder heeft de werknemer door zijn handelingen het bedrijf ernstig in verlegenheid gebracht en banen van collega’s op scherp gezet. Bovendien had hij als bedrijfsleider een voorbeeldfunctie en was daardoor per direct niet meer te handhaven. Ook heeft het bedrijf schade geleden door de handelingen van de werknemer. De werkgever moest passende maatregelen nemen om het vertrouwen van zijn opdrachtgevers niet kwijt te raken.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Zo heeft de werkgever de beslissing van de rechter-commissaris afgewacht. Maar het feit dat onder die omstandigheden niet direct ontslag gegeven is, maakt niet dat het ontslag te laat gegeven is, maar getuigt juist van zorgvuldigheid.
Ook de voorbeeldfunctie van de werknemer wordt hem zwaar aangerekend. Nu door de politie-inval en het daarna vrijgegeven persbericht iedereen, en dus ook de opdrachtgevers, op de hoogte was gesteld van de sabotage, moest de werkgever wel maatregelen nemen. De kantonrechter verwacht dan ook dat in een bodemprocedure zal blijken dat ontslag op staande voet terecht is gegeven. De werknemer wordt in het ongelijk gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant,

29 november 2013

ECLI:NL:RBZWB:2013:9004

Reageer op dit artikel