nieuws

Eindelijk makkelijker: buitenlandse werknemers aannnemen

Arbeidsrecht

Eindelijk makkelijker: buitenlandse werknemers aannnemen

Voor werkgevers die soms verstrikt raken in de aanvraagprocedures voor een verblijf- en werkvergunning, is er goed nieuws.

Sinds 1 april is de Wet arbeid vreemdelingen gewijzigd en geldt nog slechts één gecombineerde vergunning. Met de nieuwe wet wordt door de Nederlandse wetgever uitvoering gegeven aan een Europese Richtlijn uit 2011. Volgens die richtlijn moest de procedure voor de vreemdeling efficiënter worden gemaakt. Europese lidstaten werden verplicht ervoor te zorgen dat ‘derdelanders’ (vreemdelingen buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) nog maar één aanvraagprocedure hoeven te doorlopen om een verblijfs- en werkvergunning te krijgen.

Hoe het met de uitzending van Nederlandse werknemers naar het buitenland zit, lees u op PW De Gids Vakbase

De Nederlandse procedure voldeed niet aan de richtlijn. Tot voor kort moesten er twee verschillende procedure worden doorlopen: één bij het UWV voor het verkrijgen van een werkvergunning (‘TWV’), en één bij de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst) voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Efficiënte procedure?

Met de nieuwe Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid, oftewel de GVVA, moet een en ander eenvoudiger worden. Voor een VGGA klopt de vreemdeling of de (beoogde) werkgever voortaan aan bij één instantie: de IND. Ligt de beslissing dan slechts nog bij de IND? Nee. De IND geeft een GVVA alleen af na positief advies van het UWV over de toelating tot de arbeidsmarkt. Of hiermee daadwerkelijk sprake is van een meer efficiënte procedure moet dus nog blijken.

Als een GVVA wordt verleend krijgt betrokkene schriftelijk bericht om bij het IND een verblijfspasje en een aanvullend document op te komen halen. De werkgever krijgt van dat bericht een kopie. Op het verblijfspasje staat vermeld voor welke periode en voor welk doel men in Nederland mag verblijven en dat, met inachtneming van de voorschriften in het aanvullend document, arbeid mag worden verricht. Als werkgever bent u verplicht een kopie van het verblijfspasje en van het aanvullend document in de administratie te bewaren. Deze documenten kunnen bij een controle aantonen dat de betreffende werknemer legaal aan het werk is.

Voor sommige arbeidsmigranten geldt de GVVA niet. Het gaat onder meer om asielzoekers, studenten, seizoenarbeiders en werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst. Zij moeten nog steeds twee afzonderlijke procedure doorlopen: één bij het UWV en één bij de IND. Daarnaast gelden er uitzonderingen voor onder meer kennismigranten (hoogopgeleide werknemers) en, bij wijze van proef, voor grote bedrijven in de technologische industrie die tijdelijk werknemers van buitenlandse klanten ontvangen.

Boete

De overheid verwacht in 2014 6.000 GVVA’s af te zullen geven tegenover circa 5.500 TWV’s. Een werkgever die een vreemdeling zonder de vereiste vergunning voor zich laat werken, riskeert een boete van 12.000 euro per vreemdeling.

 

Reageer op dit artikel