nieuws

Is vast contract na een overname bindend?

Arbeidsrecht

Is vast contract na een overname bindend?

Stel: een bedrijf maakt na een faillissement een doorstart. Mag dat bedrijf zijn personeel dan een vaststellingsovereenkomst laten tekenen om zo opvolgend werkgeverschap uit te sluiten? Of is het het oude dienstverband volgens de rechter nog van kracht?

Een werknemer is in dienst getreden bij een bedrijf dat is doorgestart na een faillissement. Bij het oude bedrijf was er sprake van een vast dienstverband. Nu krijgt hij echter een contract voor bepaalde tijd. Een vaststellingsovereenkomst moet aangeven dat er na een bepaalde tijd een einde komt aan het arbeidscontract. Zo staat er onder meer in deze overeenkomst dat het nieuwe bedrijf niet als ‘opvolgend werkgever’ mag worden aangemerkt.In een tussenvonnis oordeelt de kantonrechter echter dat er los van de vaststellingsovereenkomst wel sprake is van opvolgend werkgeverschap. Het betekent dat het oude contract voor onbepaalde tijd dus ook doorloopt in het nieuwe bedrijf.

Lees ook: Waarom is vaststellingsovereenkomst soms ongeldig?
PW DE GIDS VAKBASE: meer uitspraken over de houdbaarheid van een vaststellingsovereenkomst

De werknemer wordt echter toch ontslagen en vecht zijn ontslag aan. Hij is van mening dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever zegt echter dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst heeft getekend. Deze overeenkomst legt vast, dat de nieuwe werkgever niet opvolgend is en het contract een bepaalde tijd heeft. De kantonrechter gaat mee in de overeengekomen vaststellingsovereenkomst. Volgens de rechter heeft de werkgever daarmee geprobeerd iedere onzekerheid of geschil over de einddatum van de arbeidsovereenkomst weg te nemen. Er was bovendien geen geschil bij het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer.

Toch is de kantonrechter van mening dat een vaststellingsovereenkomst geen einde van de arbeidsovereenkomst mag impliceren. In principe wordt hiermee het dwingend recht ondermijnd. Er is bewust afgeweken van een aantal dwingende arbeidsrechtelijke regels die door middel van de vaststellingsovereenkomst buitenspel kwamen te staan. Toestemming voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst moet gevraagd worden aan de kantonrechter. Dus ter bescherming van de belangen van de werknemer is de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht en dus vernietigbaar. Er bestaat dus nog steeds een arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt in het gelijk gesteld en zijn vorderingen worden toegewezen. Zo moet de werknemer weer tewerk worden gesteld en krijgt hij zijn loon doorbetaald. Kortom, met een vaststellingsovereenkomst kunnen dwingendrechtelijke regels niet zomaar opzij worden geschoven.
Bron: Rechtbank Midden Nederland, 2 mei 2014
ECLI:NL:RBMNE:2014:1755

Lees meer over welke afspraken HR vastlegt in een vaststellingsovereenkomst op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel