nieuws

Ziek in proeftijd: reden voor ontslag?

Arbeidsrecht

Ziek in proeftijd: reden voor ontslag?

In de proeftijd van een medewerker wordt bij toeval een chronische ziekte ontdekt. Is ontslag dan een onrechtmatige daad?

Een werkneemster treedt in dienst getreden bij een horeca-onderneming. Ze heeft een proeftijd van twee maanden bij een dienstverband van een jaar. Na een maand wordt bij toeval een ernstige ziekte ontdekt, die haar voor maanden uitschakelt. Intussen zegt de ondernemer de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd op.
De werkneemster protesteert tegen de opzegging, omdat een contract voor bepaalde tijd (één jaar), maar een proeftijd van maximaal één maand mag hebben. Omdat zij pas na anderhalve maand is ontslagen, is de opzegging dus nietig. De horecaonderneming zegt echter dat in de cao een proeftijd van maximaal twee maanden kan worden afgesproken. Volgens de onderneming mag er twee maanden bezien worden of de werkneemster al dan niet geschikt is voor de functie.

Proeftijd

Drie jaar later dient de werkneemster een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling (nu College voor de Rechten van de Mens). Haar werkgever heeft volgens haar een verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De Commissie bevestigt dit.
Met dit oordeel in de hand sleept ze haar (ex-)werkgever weer voor de rechter en eist een schadevergoeding. Ze heeft drie gronden: de werkgever heeft de regels inzake de proeftijd aan zijn laars gelapt. Ook heeft hij in strijd gehandeld met de Wet gelijke behandeling/CZ en bovendien is er sprake van een onrechtmatige daad. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van verjaring over de eerste twee gronden. Het ontslag is rechtsgeldig gegeven en daarmee is de kous af. Wel kan ze nog een beroep doen op basis van onrechtmatige daad. Deze regel in het Burgerlijk Wetboek heeft een verlooptermijn van vijf jaar.
Aangezien de werkneemster geen bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd die een onrechtmatige daad opleveren, slaagt ook haar derde grond niet. De werkneemster wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
6 mei 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:1256

Op zoek naar meer uitspraken over ontslag in proeftijd? Kijk dan op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel