nieuws

Hoe raken de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet HR?

Arbeidsrecht

Hoe raken de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet HR?

De Tweede Kamer stemde deze week in met een aantal wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. Wat betekenen deze veranderingen voor werkgevers?

Op 24 juni stemde die de Tweede Kamer in met een aantal aanpassingen in de Zorgverzekeringswet. Door deze wijziging kunnen zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg aan verzekerden met een naturapolis beperken of zelfs helemaal niet uitkeren. Neemt een verzekerde met een naturapolis zorg af bij een aanbieder waarmee geen contract is gesloten: dan kan het zo zijn dat de rekening hiervoor volledig bij de verzekerde zelf wordt gelegd.

Verzekeraars moeten voor 1 april publiceren op basis van welke criteria zij zorg inkopen voor het daaropvolgende kalenderjaar, voor het eerst dus voor 1 april 2015. Tot op heden was het gebruikelijk dat zorgverzekeraars ongeveer 75 procent tot 80 procent van niet-gecontracteerde zorg vergoeden.

Ook voor werkgevers hebben de aanpassingen verstrekkende financiële gevolgen.
Voor zowel werkgevers als werknemers is een reductie van de zorgkosten daarom van financieel belang. Vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2014 ongeveer 44 miljard euro om in de zorg. Hiervan wordt 50 procent opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage die grotendeels door werkgevers wordt voldaan. De nominale premie betalen werknemers, waarmee ongeveer 45 procent van de financiering wordt opgebracht. De overige 5 procent betaalt de overheid.

Wat zijn precies de gevolgen van de wetswijziging voor HR? Een interview met Marc van Westerlaak, Consultant op de afdeling Corporate Wellness van Aon, adviseur in onder andere risicomanagement en verzekeringen.

Waar moeten werkgevers met deze wetswijziging in de Zorgverzekeringswet op letten?

‘Een collectief ziektekostencontract is niet zomaar een faciliteit die u aan uw medewerkers aanbiedt. U kunt het gebruiken om zorg te regelen, arbeidsongeschiktheid te verlagen of te verkorten, maar ook om de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen. Met de komst van de gewijzigde Zorgverzekeringswet, doen werkgevers er daarom verstandig aan om uw eventuele collectieve zorgregeling goed onder de loep te nemen en zorgkosten mee te nemen in uw totale gezondheidsmanagementbeleid.
’

TIP: Wat kan een werkgever regelen op het gebied van ziektekosten? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Waarom is dat belangrijk?

‘De wijzigingen kunnen in de praktijk veel veranderen. Een van de gevolgen van de aangepaste wet is dat de regio waar uw meeste werknemers wonen, belangrijker wordt bij de selectie van de zorgverzekeraar in een collectieve regeling. Met name als uw werknemers in heel Nederland wonen, is het van belang om goed na te gaan of het personeel geen extra kosten maakt in tijd of reisafstand om de benodigde zorg te gebruiken. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een stuk verder moet reizen om bij een gecontracteerd ziekenhuis te komen, heeft dat gevolgen voor het opnemen van verlof, wat op termijn een extra kostenpost kan worden.
Anderzijds kan het voor organisaties met veel personeel woonachtig in dezelfde regio juist interessanter zijn om een lokale zorgverzekeraar, met een goed lokaal netwerk en kwalitatief goede lokale zorgdekking, in te schakelen.’

Wat betekenen de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet voor extra kosten voor werkgevers?

‘De wetswijziging kan werkgevers daarnaast inderdaad op extra kosten jagen. Werknemers die gebruikmaken van zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn door hun zorgverzekeraar, kunnen namelijk financieel in de problemen komen wanneer de zorgverzekeraar de nota niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Deze niet vergoede zorgkosten kunnen uiteindelijk voor rekening van de werkgever komen, zeker als het gaat om zorg die verzuim voorkomt of beperkt.’

En wat gebeurt er met het re-integratiebeleid?

‘Zieke werknemers goed re-integreren is niet alleen een wettelijke plicht voor werkgevers. Het is ook in hun eigen belang dat dit snel en goed verloopt. De wetswijziging kan het re-integratiebeleid van organisaties beïnvloeden. Bijvoorbeeld als de drempel naar bijvoorbeeld een orthopeed wordt verhoogd omdat werknemers verder moeten reizen voor een behandeling.’

TIP: Op de hoogte blijven van alle actualiteiten in de wetgeving rondom personeel? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitenmiddag op 9 oktober.

Reageer op dit artikel