nieuws

Merendeel jongeren heeft flexibel arbeidscontract

Arbeidsrecht

Merendeel jongeren heeft flexibel arbeidscontract

Er zijn meer jongeren met een flexibele baan dan met een vaste baan, blijkt uit cijfers van het CBS. “Een slechte zaak”, stelt vakcentrale CNV. “De doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt moet de kop in worden gedrukt.”

Tussen 2001 en 2013 nam het aantal werkenden met een vaste baan met ruim 300.000 af.  Het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie daarentegen is met bijna 400.000 toegenomen. Onder jongeren is de toename van flexwerk het sterkst, blijkt uit de CBS-cijfers. Bij de 15- tot 25-jarigen liep het aandeel flexwerkers op van 34 procent in 2001 naar 55 procent in 2013. Sinds 2010 zijn er meer jongeren met een flexibele dan met een vaste baan.

Vakcentrale CNV vindt dat de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt de kop moet worden ingedrukt. “Het is een slechte zaak dat het aantal flexibele arbeidsrelaties zo explosief stijgt ten opzichte van de vaste arbeidsrelaties. Het is belangrijk dat iedereen uitzicht heeft op een vaste baan, ook jongeren moeten kunnen doorgroeien”, reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de cijfers.

Oudere werknemers

Het aantal oudere werknemers met een vaste baan is de afgelopen 12 jaar gestegen. Dit komt doordat werknemers langer blijven doorwerken, aldus het CBS. Tussen 2001 en 2013 is het aandeel werknemers met een vaste baan binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85 procent. Onder 55-plussers nam het aandeel juist toe. Lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in 2006 nog op 61 jaar, in 2013 was dat opgelopen tot bijna 64 jaar. Een verklaring hiervoor is dat in 2006 een start is gemaakt met de versobering van de pensioenregelingen.

Het zijn vooral werknemers met een vaste arbeidsrelatie die langer doorwerken. In 2013 was 72 procent van de werkende 60-plussers een werknemer met een vaste baan, in 2001 was dat nog 53 procent. Het aantal zelfstandigen onder 60-plussers groeide ook, maar veel minder sterk. Zelfstandigen werkten altijd al langer door.

Reageer op dit artikel