nieuws

Schorsing wegens clientgesprek over privébelangen. Terecht?

Arbeidsrecht

Schorsing wegens clientgesprek over privébelangen. Terecht?

Een werknemer wordt geschorst wegens een gesprek met een leverancier in moeilijkheden over een mogelijke overname van diens activiteiten door het bedrijf van zijn dochter. Is er sprake van belangenverstrengeling?

De werknemer is chef-inkoper bij een zorgbedrijf.  Dat de leverancier in zwaar verkeert, treft ook het zorgbedrijf.  Er vindt tussen de chef-inkoper en anderen (externen) een gesprek plaats over het overnemen van activiteiten van de leverancier. De werknemer heeft echter uit hoofde van zijn vorige directeurschap bij een zorgbedrijf afspraken willen maken die in zijn (eigen) belang zouden kunnen zijn. Er is, kort gezegd, volgens zijn huidige werkgever duidelijk sprake van een verstrengeling van belangen. De werkgever schorst de chef-inkoper, maar geeft hem wel de tijd om op de schorsing te reageren.
TIP: Wat gebeurt er met de beloning tijdens een schorsing? Lees meer op PW De Gids Vakbase
Volgens de  werknemer  is de  schorsing onterecht: er is geen bewijs en geen zorgvuldigheid betracht. De man houdt zich beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden. De werkgever dient echter een verzoek in bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer op zijn beurt vordert bij de voorzieningenrechter dat hij weer aan het werk kan, op straffe van een dwangsom. De gesprekken over het overnemen van activiteiten van het gefailleerde bedrijf zijn volgens hem oppervlakkig en verkennend geweest. Hij heeft zich als goed werknemer gedragen; verklaringen van diverse referenten bevestigen dit.
De werkgever schuift de argumenten van de werknemer terzijde. De inkoper heeft in het gesprek het bedrijf van zijn dochter (waar hij vroeger directeur van was) naar voren geschoven. Ook heeft hij zich aangeboden als leidinggevende van de organisatie die de activiteiten van deze leverancier zou overnemen.
De kantonrechter bekijkt of er een redelijke grond voor de schorsing is. Daarbij neemt hij ter overweging of de wedertewerkstelling tot een werkbare situatie zou leiden. De werknemer ontkent niet dat hij een visitekaartje van zijn voormalig bedrijf heeft afgegeven tijdens het gesprek. Ook blijkt er wel degelijk een klacht over de werknemer te zijn ingediend en heeft de werknemer zijn privébelangen tijdens het gesprek ingebracht. Er is daarom dus duidelijk sprake van belangenverstrengeling. De schorsing blijft in stand tot het moment dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt beoordeeld door de kantonrechter. Het heeft volgens de rechter geen zin de schorsing enkele weken op te heffen als wellicht toch de ontbinding wordt uitgesproken.
Rechtbank Overijssel
1 mei 2014
Reageer op dit artikel