nieuws

Alle schade door werknemers op bordje van de baas?

Arbeidsrecht

Alle schade door werknemers op bordje van de baas?

Een werkgever kan aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer veroorzaakt. En die aansprakelijkheid reikt soms heel ver. Een aantal rechtspraken op een rij.

Een chauffeur mishandelt een fietser en de werkgever van de chauffeur wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Of een werknemer veroorzaakt flinke schade tijdens een personeelsfeestje en de werkgever draait voor de schade op.  Het klink  raar, maar onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever aansprakelijk worden gehouden voor schade die een werknemer veroorzaakt. En die aansprakelijkheid reikt dus ver. Ook bij schades die de werknemer buiten de onderneming veroorzaakt. Oppassen geblazen dus. Een aantal interessante uitspraken uit PW De Gids Vakbase op een rij.

Koffiewagens botsen

In een optocht van drie cateringmedewerksters met volbeladen koffiewagens, wordt de voorste medewerkster van achteren aangereden door een andere koffiewagen wanneer zij stopt om een deur te openen. Zij raakt hierdoor ernstig gewond aan haar achillespees. De rechter oordeelt dat de achterste werkneemster onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de voorste medewerkster. De werkgever is hiervoor aansprakelijk te houden.

Vallen over velletjes papier

Een ambtenaar brengt na het eten het vuile serviesgoed terug naar het bedrijfsrestaurant. Als hij de trap oploop valt hij over enkele velletjes papier die een collega daar heeft achtergelaten. De rechter acht de werkgever niet aansprakelijk op grond van zijn zorgplicht. Maar wel aansprakelijk voor het ongeval omdat er onrechtmatig gehandeld is door een werknemer. Omdat de werkgever op grond van art. 6:170 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de (onrechtmatige) daden van zijn ondergeschikten, is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

Werknemer mishandelt fietser, werkgever veroordeeld

Een taxichauffeur mishandelt tijdens werktijd een fietser. De fietser lijdt schade waarvoor hij de dader met succes aansprakelijk stelt. De chauffeur meent dat de werkgever deze uitbetaalde schadevergoeding weer aan hem moet vergoeden en spreekt hem in een procedure daartoe aan. De rechtbank geeft de werknemer gelijk en veroordeelt de werkgever tot vergoeding van de door de fietser geleden schade.

Brand door lampolie op barbecue

Tijdens een personeelsfeest ontstaat brand doordat verschillende werknemers lampolie op de barbecue gieten. Het partycentrum brand geheel af. De Hoge Raad is, evenals het hof, van oordeel dat er functionele samenhang bestond tussen de dienstbetrekking waarin de werknemers tot hun werkgever(s) stonden en de door hen gemaakte fout. De werkgever is voor de schade aansprakelijk.

Werkgever aansprakelijk voor duw

In de lunchpauze zijn enkele werknemers van verschillende bedrijven met elkaar aan het dollen. Een van hen krijgt een duw van een werknemer van een ander bedrijf, valt daarbij ongelukkig en raakt arbeidsongeschikt. Hij spreekt zowel zijn eigen werkgever als de werkgever van de andere werknemer aan voor vergoeding van zijn schade. De rechtbank oordeelt, dat diens werkgever voor de fout van zijn ondergeschikte aansprakelijk is.

 Werkgever niet verantwoordelijk voor mishandeling

Hoewel bovenstaande voorbeelden wellicht anders doen vermoeden, is de werkgever natuurlijk niet voor iedere onrechtmatige daad aansprakelijk. Dat blijkt uit deze zaak, waarin een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en onder werktijd door een collega wordt mishandeld. Hij stelt zijn werkgeefster aansprakelijk voor de schade. Na een jarenlange procedure oordeelt het Gerechtshof te Arnhem dat de werkgeefster niet aansprakelijk is te houden voor de onrechtmatige daad die de collega heeft begaan. De zorgplicht van een werkgever gaat immers niet zo ver dat hij zijn werknemers constant observeert op eventueel agressief gedrag.

 

Reageer op dit artikel