nieuws

‘Cao moet moderniseren’

Arbeidsrecht

‘Cao moet moderniseren’

De cao in zijn huidige vorm is aan vervanging toe. Vicevoorzitter Fortuin van CNV Vakmensen pleit in De Telegraaf voor raamwerkcao’s die niet alleen voor werknemers, maar ook voor contractors, schijnzelfstandigen en uitzendkrachten gelden.

Bij raamwerk-cao’s kan iedereen in de branche meepraten en meebeslissen, niet alleen vakbondsleden. “We moeten een tweedeling van de arbeidsmarkt voorkomen.” Fortuin denkt dat het merendeel van de werkgevers wel heil ziet in zijn plan. “Van de werkgevers is 20 procent er alleen maar op uit om een zo goedkoop mogelijke medewerker te hebben, de overige 80 procent wil het gewoon graag goed geregeld hebben. Die hebben geen zin in gedoe en zien ook liever dat mensen die naast elkaar op de steiger staan op dezelfde manier een pensioen krijgen.”

Verbreding draagvlak

Binnen de SER, het overlegorgaan van werknemers en werkgevers, wordt al langer gedacht en gesproken over moderniseren van het cao-stelsel. Eind augustus vorig jaar bracht de SER het adviesrapport ‘Verbreding draagvlak voor cao-afspraken’ uit. Het kabinet sloot zich erbij aan. Het belang van het advies ligt volgens de minister in de eerste plaats in het feit dat sociale partners en onafhankelijke leden een gedeelde visie hebben op deze materie. Daarnaast benoemt het helder de uitdagingen voor de toekomst van het cao-stelsel. Bovendien gaat het advies verder dan een analyse van de instrumenten en de omgevingsfactoren van het stelsel. Het geeft ‘handen en voeten’ aan de conclusie dat sociale partners moeten blijven werken aan het vergroten van draagvlak voor cao-afspraken, door een staalkaart te presenteren van reeds ingezette initiatieven (>> Hoe zit het nu met de onderhandelingen over een raamwerk-cao? Lees het direct in PW De Gds Vakbase >>.

(Bron: SER, Mediawatch ANP)

Reageer op dit artikel