nieuws

E-mail controleren na overtreden geheimhoudingsplicht. Mag dat?

Arbeidsrecht

E-mail controleren na overtreden geheimhoudingsplicht. Mag dat?

Een zorginstelling controleert de e-mail van een medewerker nadat hij vertrouwelijke informatie aan klanten zou hebben gestuurd. Volgens zijn werkgever heeft hij de geheimhoudingsplicht overtreden. Is de rechter het daarmee eens?

De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst getekend waarin een geheimhoudingsbeding was opgenomen. Via de e-mail van de werknemer worden berichten gevonden die deze geheimhouding zouden hebben geschaad. Volgens de werkgever heeft hij het beding tot geheimhouding vier keer overtreden, waardoor twee klanten van de zorginstelling de relatie met de instelling hebben beëindigd. De werkgever eist een schadevergoeding van tienduizend euro, maar wordt door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever het recht op (internet) privacy geschonden. Ook is de rechter van oordeel dat er mindere belastende middelen voor handen waren om uit te zoeken of de werknemer zijn geheimhoudingsbeding had overtreden.

Privacyschending?

Daarop komt de zorginstelling in hoger beroep. Zo vindt de zorginstelling onder andere dat er geen schending was van het recht op (internet) privacy van de werknemer. Verder meent de werkgever dat legitiem van de e-mailberichten van de werknemer kennis kon worden genomen, omdat het om zakelijke berichten ging.

De rechter constateert dat de werknemer bij de inlevering van zijn laptop alle bestanden had gewist en de laptop dus schoon heeft ingeleverd. Echter de gewraakte e-mailberichten waren pas na het dienstverband gevonden. De werknemer mocht er niet van uit gaan dat er na het inleveren van de laptop nog een controle door een systeembeheerder zou worden uitgevoerd en opeens berichten boven water zouden komen. Bovendien zou de werknemer voor deze controle toestemming voor moeten geven. Ook kan de zorginstelling niet bewijzen of de belastende e-mailberichten zich op een persoonlijk account of zakelijk account bevonden, want bij het doorzoeken van een persoonlijk account zou sowieso de privacy van de werknemer worden aangetast.

Uiteindelijk komt de rechter tot oordeel dat de werkgever niet gelegitimeerd was de laptop van de werknemer te doorzoeken op verdachte e-mail. De hogere rechter bevestigt het oordeel van de kantonrechter. Er zijn geen nieuwe feiten of andere omstandigheden aangeboden die tot een ander oordeel zou moeten leiden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
20 mei 2014
ECLI:NL:GHARL:2014:4043

TIP: Meer jurisprudentie over het overtreden van het geheimhoudingsbeding? Lees verder op PW De Gids Vakbase. 

Reageer op dit artikel