nieuws

Medewerker met veel sportblessures? 4 rechtszaken op een rij

Arbeidsrecht

Medewerker met veel sportblessures? 4 rechtszaken op een rij

Zo nu en dan is een sportblessure de inzet van een juridisch geschil tussen werkgever en werknemer. PW De Gids zet vier interessante rechterlijke sportuitspraken op een rij.

Blessuregevoelige sport
Een chauffeur valt regelmatig uit als gevolg van sportblessures. Ondanks herhaalde verzoeken van zijn werkgever weigert hij om te zien naar een minder blessuregevoelige sport. Wanneer de werknemer voor de zoveelste keer een sportblessure oploopt, betaalt de werkgever geen loon meer uit. Later betaalt hij wel het basisloon van 70 procent, maar de werknemer wil ook de aanvulling tot 100 procent op grond van de CAO. Het hof oordeelt dat de werkgever de CAO-aanvulling niet hoeft te betalen. De CAO Beroepsgoederenvervoer kent namelijk als uitsluitinggrond dat er geen opzet, maar slechts schuld of toedoen van de werknemer nodig is om het recht op aanvulling te verliezen (>PW De Gids Vakbase).

Sporten zonder veiligheidsbril
Een ambtenaar heeft een hoornvliesoperatie ondergaan waardoor hij een half jaar niet mag sporten. Een jaar na deze operatie doet hij mee aan de (verplichte) sport. Tijdens een duel met een collega raakt zijn oog beschadigd. De amtenaar stelt zijn werkgever aansprakelijk. In beroep oordeelt de rechtbank dat de werkgever niet aansprakelijk is omdat de ambtenaar zelf onvoorzichtig is geweest door geen veiligheidsbril te dragen (>PW De Gids Vakbase). Ook kan de werkgever niet verweten worden dat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen aangezien er geen specifieke risico’s bestonden. De rechter weegt ook mee dat de werknemer desgevraagd ook niets heeft gezegd over de hem bekende kwetsbaarheid van zijn oog.

Blessure op hindernisbaan
Bij het nemen van de hindernisbaan valt een soldaat van de Koninklijke Landmacht van een zogenaamd wasbord en blesseert daardoor haar rug. Zij wordt uiteindelijk medisch ongeschikt verklaard voor het verder vervullen van de militaire dienst. Zij verzoekt het Ministerie van Defensie aansprakelijkheid voor dit ongeval te erkennen en tot vergoeding van haar schade over te gaan. Haar verzoek wordt ongegrond verklaard omdat de zorgplicht niet geschonden is (>PW De Gids Vakbase).

Dam tot Damloop
Een vuilnisman is arbeidsongeschikt wegens knieklachten, eerst volledig en later gedeeltelijk. Zelf beweerde hij dat zijn knie hem beperkte om weer voor honderd procent aan de slag te gaan. Het re-integratiebureau sloot zich hierbij aan. Als de man meedoet aan de Dam tot Damloop, vindt de werkgever dat hij hiermee zijn re-integratie ernstig heeft belemmerd (>PW De Gids Vakbase). De werkgever start een ontslagprocedure. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zijn werkgever om toestemming had moeten vragen voor activiteiten die zijn genezing zouden kunnen belemmeren. In ieder geval had hij moeten begrijpen dat zijn deelname moest voorleggen aan de bedrijfsarts.

Lees ook: Sportieve werknemers verzuimen minder

Reageer op dit artikel