nieuws

Welke vakantiedagen moet u uitbetalen bij ontslag?

Arbeidsrecht

Welke vakantiedagen moet u uitbetalen bij ontslag?

Een werknemer van een horecaonderneming wordt ziek, waarop zijn werkgever het dienstverband beëindigt. Er volgt een flinke discussie over het uitbetalen van vakantiedagen. Welke dagen moeten er volgens de rechter worden uitbetaald?

Een werknemer is sinds 1 mei 2009 werkzaam bij een horecaonderneming. Er is geen schriftelijk arbeidscontract afgesloten. De werknemer wordt in mei 2011 ziek, waarop zijn dienstverband wordt beëindigd.

Er volgen enkele rechtszaken waar eerst de duur en de status van de arbeidsovereenkomst wordt betwist. Zo zegt de werkgever dat de werknemer per 1 mei 2011 uit dienst was, terwijl volgens de werknemer er een contract voor onbepaalde tijd gold. De werkgever was volgens de rechter nogal vaag en kwam met weinig stellingname dat de arbeidsovereenkomst per 1 mei was geëindigd. Uiteindelijk oordeelt het Hof dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd per 1 september 2011 door de eerdere voorwaardelijke beschikking van de kantonrechter. Ook ontvangt de werknemer een vergoeding voor de langere duur van het arbeidscontract.

Wel of niet uitbetalen vakantiedagen?

Dan volgt een fikse discussie over het uitbetalen van de vakantiedagen. De werkgever vordert een aantal teveel genoten dagen terug, terwijl de werknemer zegt dat hij nog veel vakantiedagen tegoed heeft en deze uitbetaald wil zien. De vorderingen over en weer leiden tot een ingewikkelde rekensom, waarbij elke betwiste vakantiedag wel of niet wordt bevestigd door rechter. De werknemer stelt dat hij nog recht heeft op 37 te betalen vakantiedagen. De werkgever overlegt echter agenda’s en vakantiedagenkaarten waarna hij tot de conclusie komt dat hij zelfs 7,5 dagen teveel heeft gekregen. De werkgever kreeg al eerder door een uitspraak van de kantonrechter 4,5 dag toegewezen. De werknemer beschuldigt de werkgever van het onterecht aftrekken van een niet opgenomen vakantiedag, en het laten meetellen van doktersbezoeken en ziektedagen.

De kantonrechter gaat hier aan voorbij. In de horeca­-cao zijn wachtdagen opgenomen, dus die zijn voor eigen rekening. De werknemer blijkt geen vakantie te hebben genomen terwijl er wel dagen waren afgeschreven. En toen hij wel vakantie nam, werd het dubbele afgeschreven.Da Al met al komt het er op neer dat hij nog recht heeft op twaalf vakantiedagen. Deze moeten uitbetaald worden.

Gerechtshof ’s­Hertogenbosch, 10 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1730

TIP: Meer jurisprudentie over het wel of niet uitbetalen van vakantiedagen? Lees verder op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel