nieuws

Nieuwe wet communicatie pensioen?

Arbeidsrecht

Nieuwe wet communicatie pensioen?

De pensioencommunicatie moet weer eenvoudiger. Er ligt al een wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel van staatssecretaris van Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet pensioenuitvoerders verplichten hun communicatie verder te verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Dat wil zeggen: de communicatie moet nog beter aan gaan sluiten op de wensen van de toekomstige ontvangers en duidelijk zijn over onzekerheden.

In 2012 werd de pensioencommunicatie ook al wettelijk aangepast in de Pensioenwet, maar volgens Klijnsma niet genoeg. Ze noemt de huidige verplichte pensioeninformatie nog steeds ‘ingewikkeld, omvangrijk en onvolledig’ en dat zou mensen op het verkeerde been zetten. De nieuwe pensioencommunicatie moet een ‘persoonlijk totaaloverzicht’ bieden en moet mensen eenvoudig kunnen laten bepalen welke keuzes er zijn ten aanzien van hun pensioen en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken.

Wat zegt het wetsvoorstel precies over de pensioencommunicatie?

  • Het wetsvoorstel moet meer ruimte geven in de wet voor maatwerk en meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking.
  • De Pensioen 1-2-3 moet een wettelijke basis krijgen. De Pensioen 1-2-3 is ontwikkeld door de sector en is een gelaagde, visueel aantrekkelijke, digitale welkomstbrief waarin de pensioenregeling op eenvoudige wijze wordt uitgelegd.
  • Het pensioenregister wordt uitgebreid. Dat moet mensen een beter beeld geven van de keuzen en risico’s van hun toekomstig pensioen.

Reactie pensioensector

Naast de Tweede Kamer is het voorontwerp ook voorgelegd aan de pensioensector. De Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van Nederlandse pensioenfondsen, noemt het wetsvoorstel op zijn website ‘op hoofdlijnen positief’. Vooral over het opnemen van de door de sector ontwikkelde Pensioen 1-2-3 is de organisatie te spreken. Op de objectief toetsbare normen, ruimte voor digitalisering en het kostenaspect gaat de federatie het plan nog toetsen.

TIP: Op de hoogte blijven van recente wetswijzigingen en ontwikkelingen in het arbeidsrecht? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober. In deze editie staan de wetswijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2014 centraal.

 

Reageer op dit artikel