nieuws

Staande voetje: recht op WW ?

Arbeidsrecht

Staande voetje: recht op WW ?

Een werkneemster krijgt geen WW na ontslag op staande voet. Klopt het UWV-oordeel?

De werkneemster heeft bij de aanvraag van een WW-uitkering op het formulier vermeld dat ze op staande voet ontslagen is. Het UWV bepaalt daarop haar geen uitkering te verstrekken. De werkneemster maakt bezwaar tegen de weigering van het UWV. De instantie vindt dat ze verwijtbaar werkloos is geworden, omdat zij frequent te laat kwam en meerdere keren de gezondheid van patiënten in gevaar heeft gebracht.

TIP: Wanneer is er volgens de wet sprake van verwijtbare werkloosheid? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Dringende ontslagreden?

Ook de rechtbank oordeelt dat het beroep van de werkneemster ongegrond is. De ingebrachte (bezwarende) stukken van het UWV zijn voldoende om een uitkering te weigeren. De werkneemster zegt echter dat de belastende redenen pas achteraf zijn gegeven. De rechtbank vindt deze argumenten onvoldoende onderbouwd. De werkneemster wendt zich in hoger beroep tot Centrale Raad van Beroep (CRvB). Volgens haar heeft het UWV onvoldoende onderzocht of er een dringende reden was. Bovendien was er sprake van een verstoorde verhouding met de leidinggevende en een onredelijke houding.

Gebrekkige dossieropbouw

De raad komt tot de conclusie dat de brief waarin de werkneemster op staande voet wordt ontslagen, ontbreekt. Ook is er geen precieze beschrijving wat nu eigenlijk de dringende reden was voor ontslag op staande voet (>PW De Gids Vakbase). De werkneemster stelt dat zij mondeling te horen kreeg dat ze op staande voet was ontslagen, maar zonder enige reden. Zij heeft dit een week later schriftelijk onder de aandacht van de werkgever gebracht. De werkgever heeft de schriftelijke waarschuwingen gemeld, maar niet de druppel genoemd die de emmer deed overlopen. Het dossier met klachten over de werkneemster laat volgens de CRvB veel steken vallen. Zo zijn er klachten opgesomd zonder namen van de betrokkenen. Verder concludeert de raad dat de inhoud van de taken en de functieomschrijving niet overeenkomen. De UWV-beslissing is onjuist.

Centrale Raad van Beroep
25 juni 2014
ECLI:NL:CRVB:2014:2164

 

 

Reageer op dit artikel