nieuws

Mag demotie na re-integratie?

Arbeidsrecht

Mag demotie na re-integratie?

Een autobedrijf stelt een medewerker na zijn re-integratietraject demotie voor. Wat zegt de rechter?

Een automonteur is bijna dertig jaar in dienst bij een automobielbedrijf wanneer hij door rugklachten arbeidsongeschikt wordt. Er volgt een re-integratietraject en na iets minder dan een jaar wordt hij bij een arbeidsdeskundig onderzoek nagenoeg volledig arbeidsgeschikt verklaard. Op een paar werkzaamheden na, waarvan het niet meer kunnen uitvoeren daarvan volgens de bedrijfsarts te maken heeft met ouderdom.
Tijdens een evaluatiegesprek tussen de werkgever en werknemer ontstaat er een arbeidsconflict. De werkgever wijst erop dat de monteur op acht van de tien observatiemomenten niet technisch werkzaam was. De werkgever concludeert dat er sprake is van een verlaagde productiviteit en stelt daarop demotie voor: een verlaging van het salaris. Wanneer de productiviteit weer omhoog gaat, zal het salaris volgen, zegt hij. De monteur tekent niet en meldt zich ziek: een depressie, concludeert de bedrijfsarts. Vanaf dat moment staakt het automobielbedrijf de loonbetaling.

TIP: Lees meer jurisprudentie over demotie op PW De Gids Vakbase.

Arbeidsongeschiktheid door werkgever

Er volgt een kort geding waarin de rechter de werkgever maant om tijdens de ziekte toch het loon door te betalen aan de man. Na het vonnis raadt de bedrijfsarts de twee een mediationtraject aan. Ook al is de monteur door zijn depressie op dat moment ongeschikt voor zijn eigen werk, er wordt wel een re-integratietraject ingezet, ditmaal voor passend ander werk. De re-integratie-inspanningen van de werkgever worden door de arbeidsdeskundige als voldoende beoordeeld, maar de werknemer slaagt er niet in terug te keren naar het werkende leven. Daarop verzoekt de werkgever ontslag van de werknemer bij het UWV.
De werknemer meent dat zijn werkgever niet voldoende heeft gedaan om hem weer aan het werk te helpen. Sterker nog: hij verwijt de werkgever dat zijn tweede arbeidsongeschiktheid (de depressie) door hem is ontstaan door te dreigen zijn salaris te verlagen. In eerste aanleg vordert de monteur daarom ruim 137.000 euro aan materiële schadevergoeding en een immateriële schadevergoeding van 5.000 euro. De kantonrechter vindt dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft laten zien. Volgens de rechtbank is er dan ook geen sprake van kennelijk onredelijk ontslag en wijst de vordering van de monteur daarom af.

Demotievoorstel oorzaak depressie?

De werknemer laat het hier niet bij zitten. Hij gaat in hoger beroep en blijft bij zijn eis voor schadevergoeding. Hij blijft van mening dat zijn werkgever kennelijk onredelijk ontslag heeft toegepast, omdat deze hem niet goed heeft gere-integreerd. Ondanks het feit dat de bedrijfsarts hem volledig goedgekeurde, zette zijn werkgever hem onder druk om een lager loon te accepteren wegens een vermeende verlaagde productiviteit. Deze manier van handelen is volgens de man destijds de oorzaak geweest van de psychische toestand waar hij in verzeild raakte. De werkgever geeft aan dat hij de man na de eerste re-integratie nog niet volledig arbeidsongeschikt achtte en daarom demotie voorstelde.

Lees ook: Demotie: de vooroordelen ontkracht
Lees ook: Demotie? Zo doet HR het goed

Demotie is ongegrond  

Volgens het Hof gaat het hier dus om de vraag of, gezien de omstandigheden, de voorgestelde demotie van de werkgever gegrond was. En dat lijkt er niet op, want ondanks het oordeel van de arbeidsdeskundigen dat de monteur weer volledig aan de slag kon, trok de werkgever op eigen houtje de conclusie dat de man niet op volle kracht kon werken en kwam zo tot het voorstel voor verlaging van het loon. Dat deze demotie van tijdelijke aard zou zijn, kan de werkgever volgens het Hof niet aannemelijk maken.
Zij oordeelt dan ook dat het automobielbedrijf geen goed werkgeverschap heeft laten zien en vind het goed te begrijpen dat de wijziging in de arbeidsvoorwaarden de monteur van slag bracht. Zeker gezien de smetteloze staat van dienst van bijna veertig jaar kon er van de werkgever verwacht worden dat deze netter met zijn werkgever zou omspringen. Dat betekent niet dat de werkgever verantwoordelijk is voor het voor het arbeidsconflict en de daaropvolgende depressie van de man, maar hij heeft daar wel aan bijgedragen.
Al met al oordeelt het hof dat het ontslag kennelijk onredelijk is. Het vonnis van de eerste aanleg wordt vernietigd en de werkgever wordt gesommeerd de man een schadevergoeding te betalen van 23.000 euro plus de proceskosten voor zijn rekening te nemen. De immateriële schadevergoeding wijst het Hof af.  

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Uitspraak: 11 november 2014
ECLI:NL:GHSHE:2014:4677

TIP: Meer over demotie en de juiste toepassing daarvan door werkgevers leest u in het boek Demotie. Het laatste taboe doorbroken

Reageer op dit artikel