nieuws

Schorsing om geroddel: terecht?

Arbeidsrecht

Schorsing om geroddel: terecht?

Een werkneemster wordt geschorst vanwege geroddel. Vindt de rechter dat voldoende voor een schorsing?

Een algemeen medewerkster van een groentesnijbedrijf is zestien jaar in dienst als zij door haar werkgever op non-actief wordt gesteld. Volgens de HR-manager wil het overgrote deel van de 65 medewerkers van het bedrijf niet meer met de haar samenwerken vanwege haar ‘roddelen en opruien’. Daarover ontvangt de werkgever meerdere klachten van collega’s van de vrouw.

TIP: Lees wanneer u bij een schorsing de loonbetaling mag staken op PW De Gids Vakbase.

Meer over roddelen:
Lees ook: 1 0p 7 zakelijke e-mails is geroddel
Lees ook: HR moet roddelen op de werkvloer bestrijden

Omdat de roddeltante wel altijd bereid is om op tijden te werken waarop anderen liever niet werken, heeft HR-manager dit lange tijd door de vingers gezien. Bovendien behoort de vrouw tot ‘de oude garde’, waarvan over het algemeen wat meer wordt geaccepteerd dan van nieuwe werknemers. Wegens de klachten over de werkneemster wordt regelmatig op zoek gegaan naar een andere werkplek, maar de HR-manager vindt dat ze niet aan de gang kunnen blijven.
Na een vervelende situatie waarin een collega van de vrouw dusdanig overstuur raakt door haar roddelfratsen, is de maat vol. Na een incident met de echtgenoot van de vrouw – die de directeur van het groentesnijbedrijf heeft bedreigd – krijgt de vrouw een schriftelijke waarschuwing. Als zij weigert te tekenen, ontzegt de HR-manager haar de toegang tot het bedrijf.

Schorsing terecht?

De werkneemster vindt de schorsing onterecht en ontkent dat zij haar man toegang zou hebben gegeven tot het bedrijf. Ze vecht haar non-actiefstelling via een kortgeding aan. Ze eist binnen 48 uur na de zitting weer aan de slag kunnen in het bedrijf, en voor elke dag dat dit niet gebeurt, een schadevergoeding van 250 euro.
Ondanks het feit dat de werkneemster gewoon haar loon krijgt doorbetaald, weegt de rechter haar belang om snel weer aan het werk te mogen zwaar. Het groentesnijbedrijf ziet haar terugkomst absoluut niet zitten omdat zij vindt dat de collega’s van de vrouw niet de dupe mogen worden van haar gedrag. Terugkeer naar de werkvloer noemt de werkgevers wegens ‘veiligheidsredenen’ dan ook ongewenst.

Geen dossieropbouw van ‘roddel en achterklap’

Veilig of niet, de rechter vindt de stelling van de werkgever maar summier onderbouwd. Er zijn namelijk geen functioneringsgesprekken gevoerd en dus ook geen gespreksverslagen voorhanden: de werkgever heeft het verzuimd een dossier op te bouwen. Dat er sprake zou zijn van disfunctioneren wegens ‘roddel en achterklap’ ziet de rechter dan ook niet. Daarbij heeft de werkgever de waardering uitgesproken dat de vrouw op tijden werkt waarop anderen niet willen  werken, en ondervindt dus ook voordeel van haar houding. Dat de vrouw niet kan terugkeren op de werkvloer vindt de rechter dan ook niet terecht. Bovendien heeft de werkgever ten tijden van het kort geding nog geen stappen ondernomen om het ontslag in gang te zetten: als deze echt zo ontevreden was geweest, was de werkgever daar wel mee begonnen.
Alles bij elkaar genomen vindt de rechter de schorsing dus onterecht. Het groentesnijbedrijf moet de dame uiterlijk twee dagen na het vonnis toegang geven tot het bedrijf. Doet zij dit niet, dan gaat dat ze kosten: 200 euro per dag met een maximum van 5000 euro.

Rechtbank Overijssel
24 november 2014
ECLI:NL:RBOVE:2014:6195

Reageer op dit artikel