nieuws

Extra reistijd: wie is de dupe?

Arbeidsrecht

Extra reistijd: wie is de dupe?

Wat als iemand na een overname meer reistijd heeft en eist dat het contract beëindigd wordt? Kent de rechter dan een ontbindingsvergoeding toe?

Een werkneemster had bij haar oude werkgever een reistijd van tien minuten per fiets. Na de overname van het bedrijf waar zij werkt, overlegt ze met haar nieuwe werkgever of er een oplossing kan worden gezocht voor de reistijd. Het gesprek leidt echter tot niets. De werkneemster reist vervolgens per openbaar vervoer naar het werk en neemt dagelijks twee uur verlof op om het nog te kunnen overzien.

Na een tijdje merkt ze dat het ondoenlijk is om dit patroon nog lange tijd vol te houden. Er is volgens haar sprake van een wijziging in de omstandigheden, omdat de overgang van de onderneming in het nadeel van haar uitvalt. De gevolgen moeten volgens haar volledig voor rekening van de werkgever komen. Ze wil dan ook dat haar arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met toekenning van een vergoeding.

Maximale reistijd volgens UWV

De werkgever ziet het probleem niet. Er is inderdaad sprake van een forse toename van het woon-werkverkeer, maar ze is niet verplicht met het openbaar vervoer te reizen. De werkneemster heeft een rijbewijs en kiest er zelf voor om niet met de auto te gaan. Er is verder geen sprake van een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
Volgens de kantonrechter spitst de discussie zich toe op de enorme toename aan reistijd. Is dit acceptabel en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden? De werkgever heeft aangegeven dat de werkneemster gebruik mag maken van flexibele werktijden en dus drukte en files op de autowegen kan mijden. Een enkele reis van twee uur is redelijk, want ook bij werkloosheid accepteert het UWV een maximale reistijd van twee uur inzake passende arbeid.

Ontbindingsverzoek

De kantonrechter komt tot de conclusie dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Hij gaat mee in het ontbindingsverzoek van de werkneemster. Dan komt natuurlijk de vraag of ze een ontbindingsvergoeding krijgt. De werkgever had zich al eerder bereid getoond om een regeling te treffen. De kantonrechter kent daarop een vergoeding toe van drie maandsalarissen, inclusief vakantietoeslag conform het eerdere aanbod van de werkgever. Wel krijgt de werkneemster nog de kans om haar verzoek in te trekken.
Rechtbank Midden Nederland
19 december 2014
ECLI:NL:RBMNE:2014:6934

 

Reageer op dit artikel