nieuws

Mag u loonbetaling zomaar staken?

Arbeidsrecht

Mag u loonbetaling zomaar staken?

Een werknemer en werkgever hebben een conflict en willen beide het dienstverband beëindigen. Wanneer mag de werkgever stoppen met betalen van loon?

Een chauffeur heeft een conflict met zijn werkgever, een groothandel. Omdat hij om medische redenen niet meer als chauffeur mag werken, streven beide partijen naar beëindiging van het dienstverband. De kantonrechter ontbindt op 15 november 2007 de arbeidsovereenkomst met toekenning van een beëindigingsvergoeding van € 29.820,– bruto. De hoogte van de vergoeding is mede bepaald door het feit dat disfunctioneren van de chauffeur niet aannemelijk is gemaakt, zodat de rechter de verstoorde relatie vooral bij de werkgever neerlegt.

Tip! Lees meer over de financiële aspecten van de ontslagvergoeding op PW De Gids Vakbase.

De chauffeur heeft vanaf 1 juli 2007 geen loon meer ontvangen. Hij vordert van de werkgever aan achterstallig loon, wettelijke verhogingen, vakantietoeslag en dergelijke een bedrag van ruim €18.000, vermeerderd met wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Hij stelt dat hij zich vanaf 1 juli beschikbaar heeft gehouden om zijn werkzaamheden te verrichten. Het loon is daarom ten onrechte niet uitbetaald.

Goede grond voor staken loonbetaling?

De kantonrechter oordeelt dat de chauffeur zonder deugdelijke grond geweigerd heeft de op 12 juni 2007 aangeboden passende werkzaamheden in het magazijn te verrichten. De werkgever heeft daarom volgens hem op goede grond besloten om de loonbetalingen te staken. De kantonrechter wijst de vorderingen van de chauffeur af, maar deze gaat in hoger beroep. Enkele maanden later wordt de werkgever failliet verklaard.

In het hoger beroep oordeelt het het hof op grond van artikel 7:629 lid 7 BW dat de werkgever direct de werknemer op de hoogte had moeten stellen dat hij het loon niet zou doorbetalen. De achterliggende reden hiervan is dat de werknemer duidelijkheid moet hebben over zijn recht op loon, zodat hij tijdig maatregelen kan treffen.

De chauffeur werd echter pas op de hoogte gesteld per brief van 23 juli 2007, waarin stond dat hij vanaf 14 juni geen loon meer zou ontvangen. Daarbij komt dat de chauffeur per brief op 16 juni voorgesteld had dat hij met behoud van loon thuis zou blijven, in afwachting van een voorstel van de werkgever voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In een brief van 25 juni van de werkgever wordt die weg naar een  regeling open gehouden en maakt hij niet duidelijk dat hij het niet eens is met het voorstel dat de chauffeur met behoud van loon thuisblijft. Ook over de periode vanaf 23 juli kan de werkgever zich niet beroepen op het weigeren van passende werkzaamheden als grond voor het niet betalen van loon, oordeelt de rechter.

Het hof stelt vast dat het bedrag aan achterstallige loon en vakantiegeld en dergelijke lager is dan de chauffeur vordert. De werkgever is de chauffeur nog € 12.776,99 verschuldigd. Het hof veroordeelt de curatoren van de failliete onderneming daarnaast tot de kosten van het hoger beroep.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
13-01-2015
ECLI:NL:RBROE:2008:1581

Reageer op dit artikel