nieuws

Geen dubbele betaling bij ontslag

Arbeidsrecht

Geen dubbele betaling bij ontslag

Werkgevers die na 1 juli nog gebonden zijn aan eerder gemaakte afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, hoeven geen transitievergoeding te betalen.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft hiervoor een overgangsregeling voor de transitievergoeding ingesteld. De regeling moet voorkomen dat werkgevers straks dubbel moeten gaan betalen bij ontslag. Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Dan kan de werkgever voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekte alleen nog naar het UWV en komt de transitievergoeding in de plaats van de kantonrechtersformule.

Lees ook: Transitievergoeding: 6 aandachtspunten

Cao en sociaal plan

De overgangsregeling is van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen en voorzieningen in een cao of sociaal plan zijn aangegaan vóór 1 juli. Deze afspraken blijven geldig totdat ze worden verlengd of gewijzigd, maar vervallen uiterlijk op 1 juli 2016. Afspraken die na 1 juli met terugwerkende kracht worden gemaakt, vallen niet onder de overgangsregeling. Daar is gewoon de transitievergoeding van toepassing.

De regeling geldt nog wel na 1 juli 2016 als de arbeidsovereenkomst eindigt op of na die datum, maar de procedure bij UWV of kantonrechter is gestart vóór 1 mei 2016. Ook is de regeling van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Zolang de werkgever aan (de nawerking van) de cao is gebonden is hij dus geen transitievergoeding verschuldigd.

Individuele arbeidsovereenkomst

Voor andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de eerder gemaakte afspraken. Deze keuze blijft mogelijk zolang de werknemer rechten aan de afspraken kan ontlenen, dus ook na 1 juli 2016.

Tip! Lees meer over de transitievergoeding op PW De Gids Vakbase

 

 

Reageer op dit artikel