nieuws

Reden van ontslag aanpassen: mag dat?

Arbeidsrecht

Reden van ontslag aanpassen: mag dat?

Een werknemer wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Kan de werkgever het later nog gooien op disfunctioneren?

Een nieuwe eigenaar van een autobedrijf treft een chaotische boekhouding aan en schrapt de functie van de boekhouder “vanwege bedrijfseconomische redenen”. De werknemer is al veertig jaar in dienst, maar na de overname van het bedrijf krijgt de man die een administratieve functie bekleedt, de boekhouding doet maar ook receptiewerkzaamheden uitvoert, te horen dat zijn functie vervalt. Het onstlag leidt tot een afrekening van onder meer achterstallig loon en vakantiegeld.

Schadevergoeding bij ontslag?

De werknemer krijgt echter enkele maanden niets gestort en na lang wachten stapt de werknemer naar de kantonrechter en vordert een achterstallig bedrag van ruim zesduizend euro. De nieuwe werkgever die niets laat horen, komt daarop met een schadevergoeding van vijfduizend euro jegens de werknemer op de proppen. Zo vindt de nieuwe werkgever dat de werknemer een chaos van de boekhouding heeft gemaakt.

De kantonrechter constateert dat de bedragen die de werknemer vordert, sowieso toegekend moeten worden. Kern van het probleem is de vraag of de werknemer bewust roekeloos een chaos van de boekhouding heeft gemaakt, wat de nieuwe werkgever schade heeft opgeleverd. Toch gaat de rechter niet mee in het relaas van de werkgever. Zo komt de schadevergoeding pas na maanden op de proppen.

Disfunctioneren valt uit de lucht

In eerste instantie kijkt de kantonrechter naar de toestemmingsbeschikking van het UWV. Daar staat dat de functie van de werknemer administratief medewerker was en geen boekhouder. Bovendien meldt de beschikking dat de werknemer tot volle tevredenheid had gefunctioneerd en dat de reden voor de opzegging puur bedrijfseconomisch van aard was. De rechter vindt het dan ook vreemd dat opeens disfunctioneren uit de hoge hoed komt.

Dat er volgens de rechter wel andere boekhoudmethodieken zijn gebruikt, kan de werknemer niet worden verweten. Dan had hij maar op cursus gestuurd moeten worden om zijn vaardigheden bij te spijkeren. Dat alles is niet gebeurd. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van bewuste roekeloosheid. De werkgever moet de afrekening met wettelijke rente volledig voldoen, inclusief proceskosten.

Rechtbank Limburg
10 december 2014
ECLI:NL:RBLIM:2014:10710

Reageer op dit artikel