nieuws

‘V&D start reorganisatie zonder OR-advies’

Arbeidsrecht

‘V&D start reorganisatie zonder OR-advies’

Volgens FNV Handel is V&D gewoon al gestart met het ontslaan van medewerkers van het servicecenter, zonder het advies van de OR af te wachten. “Een kwalijke zaak”, zegt de vakbond.

FNV Handel zit maandagavond daarom weer om de tafel met V&D. Op de agenda staat een sociaal plan voor de groep van 50 medewerkers die wordt ontslagen op het servicecenter. De bond benadrukt die avond géén afspraken te maken over een loonoffer of andere aanpassingen van arbeidsvoorwaarden.

V&D ontkent dat het al met de uitvoering van het ontslag is begonnen. Het concern zegt “uiteraard” het advies van de OR te zullen afwachten en verwacht dat advies binnen enkele weken. “De betrokken mensen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de route die wordt gevolgd”, staat in een verklaring.

Lees ook: Zo mag HR een loonoffer vragen

OR-advies

In januari kondigde V&D niet alleen de loonmatiging aan, maar ook dat er 50 medewerkers op het servicecenter ontslagen worden. “De ondernemingsraad heeft hier nog geen advies over uitgebracht, omdat zij graag ziet dat er eerst een sociaal plan wordt afgesproken. Dat is nog niet gebeurd. V&D mag de reorganisatie pas doorvoeren nadat de OR positief heeft geadviseerd “, stelt

Tot verrassing van de vakbond en de OR bleek  dat V&D de reorganisatie nu al doorzet. “De boventallige medewerkers ontvingen namelijk post van het UWV, met het verzoek om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag“, aldus de vakbond.

V&D ontkent dat het al met de uitvoering van het ontslag is begonnen. Het concern zegt “uiteraard” het advies van de OR te zullen afwachten en verwacht dat advies binnen enkele weken. “De betrokken mensen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de route die wordt gevolgd”, staat in een verklaring.

Herstel van vertouwen

“Dit betekent dat V&D nu concreet uitvoering aan de reorganisatie geeft, zónder het advies van de OR af te wachten en zónder dat er duidelijkheid is over een sociaal plan. Dit zorgt voor nieuwe onrust onder de medewerkers.” Volgens de vakbond draagt deze handelswijze helemaal niet bij aan het herstel van vertrouwen. “In het overleg van 3 maart stelden we juist samen met V&D vast dat de werkgever zich in moet zetten om het beschadigde vertrouwen van medewerkers te herstellen.” FNV Handel heeft V&D dringend verzocht om de ontslagprocedures stop te zetten, maar hiertoe is de werkgever niet bereid. “Dat is een kwalijke zaak.”

V&D laat weten de komende weken zo’n 120 bijeenkomsten voor de medewerkers te organiseren om het vertrouwen te herstellen. Het bedrijf vindt het belangrijk om iedereen bij te praten. Een goede eerste stap, in de ogen van de bonden. Maar de gang van zaken rond het ontslag van de servicemedewerkers draagt “absoluut” niet bij aan het herstel van het vertrouwen, zo stelt FNV-bestuurder Niels Suijker.

Ontslagvergoeding

FNV Handel wil niet dat “boventallige medewerkers de dupe worden van het onfatsoenlijk handelen van V&D”. “Het is voor hen belangrijk dat er een goed sociaal plan komt. Dat uitgangspunt is nu de enige reden voor FNV Handel om in te gaan op een uitnodiging voor overleg over het sociaal plan. Of een akkoord over het sociaal plan mogelijk is, is de vraag. De ontslagvergoeding die V&D heeft voorgesteld, is slechts de helft van de vergoeding die was afgesproken in het sociaal plan dat eind 2014 afliep. Ook andere voorgestelde regelingen zijn versoberd. FNV Handel voorziet dan ook een lastig overleg”, aldus de vakbond.

FNV en CNV benadrukken dat dit gesprek niet gaat over het loonoffer. De onderhandelingen hierover zijn nog niet op gang gekomen, nadat de rechter V&D vorige maand had verboden eenzijdig een loonsverlaging door te voeren. De bonden willen dat de leiding van het warenhuisconcern eerst de winkelvloer opgaat om de verstoorde verhoudingen met het personeel te herstellen.

Lees ook het blog V&D en de eenzijdige loonsverlaging van advocaat Muriel Middeldorp op HRbase.

Reageer op dit artikel